Pöytäkirja
TyVP
19
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Maanantai 6.4.2020 klo 9.30—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd (5 ja 6) (4 osittain)
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (5 ja 6) (4 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (5 ja 6) (4 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Veikko
Vallin
ps
varajäsen
Juhana
Vartiainen
kok (5 ja 6) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.4.2020 on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseniksi valittu edustajat Eskelinen, Filatov, Juuso, Vallin, Vartiainen, Pirttilahti, Kalli, Pitko ja Rehn-Kivi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-294884
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
/ luonnos 6.4.2020, A 4
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 3 ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”esityksen mukaan”. Ed. Lehto ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että kappaleen 3 ensimmäiseen virkkeeseen lisätään sanat ”turkistarhaus-, kalatalous-” ja että kappaleen loppuun lisätään näin kuuluva virke: ”Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuitenkin toteaa, että osalla näistä aloista työt koronaepidemian johdosta ovat vähentyneet ja kyseisillä toimialoilla on aloitettu tai aloitetaan yt-neuvottelut koronaepidemian jatkuessa.” Ed. Vartiainen ehdotti ed. Satosen kannattamana, että kappaleen 3 loppuun lisätään näin kuuluva virke: ”Valiokunta toteaa, että poikkeussäännöstä on syytä soveltaa myös muilla toimialoilla, joilla välillisesti tai välittömästi koronakriisin vuoksi ilmenee ilmeistä työvoimapulaa.” Suoritetussa äänestyksessä ed. Vartiaisen ehdotus hyväksyttiin äänin 3—14.  
Kappaleen 6 ensimmäiseen virkkeeseen lisätiin sanat ”muun muassa” ja toisessa virkkeessä sana ”ansiosta” muutettiin sanaksi ”mukaan” ja sana ”on” muutettiin muotoon ”olisi”. 
Kappaleesta 7 poistettiin sanat: ”esimerkiksi kausityöhön maatalouteen siirtyvien”. Sanat ”koska ulkomaalainen ei usein” muutettiin muotoon ”eritoten silloin, kun työntekijä ei”. Kappaleen loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Samalla työ- ja tasa-arvovaliokunta toivoo, että valiokunnalle tuodaan tiedoksi kausityöntekijöihin kohdistuneen valvonnan kooste vuoden 2021 aikana.” 
Kappaleen 7 ja 8 väliin lisättiin uusi näin kuuluva kappale: ”Valiokunta toteaa, että mahdollisuus vaihtaa toimialaa ja työnantajaa voi myös parantaa ulkomaisen työntekijän mahdollisuutta huolehtia työehdoistaan ja taloudellisesta asemastaan. Tästä huolimatta valiokunta korostaa tehokkaamman työehtojen valvonnan tarpeellisuutta poikkeusoloissa.” 
Kappaleen 8 kohdalla ed. Lehto ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että kappaleen viimeinen virke poistetaan. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 14—3.  
Kappaleen 9 ensimmäisen virkkeen loppuun lisättiin sanat ”osauudistuksia työvoimapulan ja ulkomaalaisten työntekijöiden aseman helpottamiseksi kriisitilanteessa.” Saman kappaleen toinen virke poistettiin.  
Ed. Lehto ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että kappaleen 9 viimeinen virke muutetaan kuulumaan näin: ”Valiokunta pitääkin tärkeänä, että ensisijaisesti vapaisiin työpaikkoihin haetaan suomalaista työvoimaa, joka on joutunut työttömäksi koronaepidemian johdosta.” Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 14—3.  
Ed. Vartiainen ehdotti ed. Satosen kannattamana, että kappaleen 9 viimeisen virkkeen sanat ”mahdollisuudet työllistyä” muutetaan sanoiksi ”työskentelyn mahdollistamista”. Suoritetussa äänestyksessä ed. Vartiaisen ehdotus hyväksyttiin äänin 3—14. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Vallin varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on jätettävä valiokunnan sihteerille tänään 6.4.2020 viimeistään klo 11.00. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Vallin, B 4. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 6.8.2020 13.39