Pöytäkirja
TyVP
2
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 4.6.2019 klo 12.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Esityslistan liite EDK-2019-AK-254532
K 3_2019_TyVin_osuus.pdf
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253353
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253354
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253355
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253356
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254526
HE 2/2019 vp TyV 04.06.2019 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254539
HE 2/2019 vp TyV 04.06.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254540
HE 2/2019 vp TyV 04.06.2019 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254541
HE 2/2019 vp TyV 04.06.2019 vakuutusoikeus Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254542
HE 2/2019 vp TyV 04.06.2019 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
E 4
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
vanhempi hallitussihteeri
Timo
Meling
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
korkein hallinto-oikeus
liite
vakuutusoikeus
liite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Muut asiat
Merkittiin tiedoksi Eettisten sääntöjen tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (ETVK) kannanotto. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 7.6.2019 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 4.12.2019 11:06