Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.00

Pöytäkirja TyVP 20/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 16.4.2020 klo 12.15—13.10

Läsnä
puheenjohtaja Anna Kontula vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Rami Lehto ps jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok (6—12) (5 osittain) jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr (6—12) (5 osittain) varajäsen Noora Koponen vihr varajäsen Paula Werning sd varajäsen Kaisa Juuso ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen istuntoasiainneuvos  Miika  Suves  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025

Valtioneuvoston E-selvitysE 25/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295462
Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 25/2020 johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Toimenpidealoite poikkeuksista raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoihin Covid-19-pandemiasta johtuen

ToimenpidealoiteTPA 16/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä

Hallituksen esitysHE 88/2019 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-291220
HE 88/2019 vp TyV 25.03.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-274385
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
16.4.2020, B 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-296885
HE 13/2020 vp TyV 16.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290875
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290747
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Pohjois-Karjalan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290851
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290741
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290742
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Kuhmon kaupunki Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290834
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – Vantaan TYP Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290883
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291218
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290800
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290856
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290850
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Autismiliitto ry Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290767
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 A-klinikkasäätiö Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291357
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Vates-säätiö Asiantuntijalausunto
N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290861
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 tutkija Päivi Mäntyneva Asiantuntijalausunto
O 6

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Pohjois-Karjalan TE-toimistoliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelutliite
 • Kuhmon kaupunkiliite
 • Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – Vantaan TYPliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Työttömien Keskusjärjestö ryliite
 • Valtakunnallinen työpajayhdistys ryliite
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • Autismiliitto ryliite
 • A-klinikkasäätiöliite
 • Vates-säätiöliite
 • tutkija Päivi Mäntyneva liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 42/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296889
HE 42/2020 vp TyV 16.04.2020 erityisasiantuntija Elli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-297105
HE 42_2020 vp.pdf
B 7

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • erityisasiantuntija Elli Nieminen työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292079
HE 12/2020 vp TyV 25.03.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
A 8
Vastine EDK-2020-AK-296825
HE 12/2020 vp TyV 23.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Vastine EDK-2020-AK-296826
HE 12/2020 vp TyV 23.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö täyd. vastineeseen
C 8

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Uudenmaan TE-toimistoliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 6/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-297060
HE 15/2020 vp TyV 16.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-290724
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-297061
HE 15/2020 vp TyV 16.04.2020 Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291930
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290672
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292233
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292234
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291298
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291979
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Tehy ry Asiantuntijalausunto
I 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291931
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
J 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290673
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
K 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292139
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
L 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292243
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 tutkijatohtori Satu Ojala Asiantuntijalausunto
M 9

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Työllisyysrahastoliite
 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKliite
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryliite
 • Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ryliite
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ryliite
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryliite
 • Tehy ryliite
 • Teollisuusliitto ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Keskuskauppakamariliite
 • tutkijatohtori Satu Ojala liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

10.  Ajankohtaiset asiat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

Valiokunnan oma asiaO 20/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292122
O 20/2020 vp TyV 25.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 10

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

11.  Muut asiat

Keskusteltiin valiokunnan kokousten järjestämisestä. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.4.2020 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen