Pöytäkirja
TyVP
20
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 16.4.2020 klo 12.15—13.10
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (6—12) (5 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr (6—12) (5 osittain)
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Paula
Werning
sd
varajäsen
Kaisa
Juuso
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295462
Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 25/2020 johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Toimenpidealoite poikkeuksista raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoihin Covid-19-pandemiasta johtuen
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-291220
HE 88/2019 vp TyV 25.03.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-274385
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
16.4.2020, B 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-296885
HE 13/2020 vp TyV 16.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290875
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290747
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Pohjois-Karjalan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290851
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290741
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290742
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Kuhmon kaupunki Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290834
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – Vantaan TYP Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290883
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291218
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290800
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290856
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290850
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Autismiliitto ry Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290767
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 A-klinikkasäätiö Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291357
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 Vates-säätiö Asiantuntijalausunto
N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290861
HE 13/2020 vp TyV 25.03.2020 tutkija Päivi Mäntyneva Asiantuntijalausunto
O 6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Pohjois-Karjalan TE-toimisto
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
liite
Kuhmon kaupunki
liite
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – Vantaan TYP
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Autismiliitto ry
liite
A-klinikkasäätiö
liite
Vates-säätiö
liite
tutkija
Päivi
Mäntyneva
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296889
HE 42/2020 vp TyV 16.04.2020 erityisasiantuntija Elli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-297105
HE 42_2020 vp.pdf
B 7
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Elli
Nieminen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292079
HE 12/2020 vp TyV 25.03.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
A 8
HE 12/2020 vp TyV 23.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
HE 12/2020 vp TyV 23.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö täyd. vastineeseen
C 8
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Uudenmaan TE-toimisto
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-297060
HE 15/2020 vp TyV 16.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-290724
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-297061
HE 15/2020 vp TyV 16.04.2020 Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291930
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290672
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292233
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292234
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291298
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291979
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Tehy ry Asiantuntijalausunto
I 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291931
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
J 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290673
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
K 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292139
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
L 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292243
HE 15/2020 vp TyV 25.03.2020 tutkijatohtori Satu Ojala Asiantuntijalausunto
M 9
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Työllisyysrahasto
liite
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Tehy ry
liite
Teollisuusliitto ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Keskuskauppakamari
liite
tutkijatohtori
Satu
Ojala
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
10
Ajankohtaiset asiat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla
Valiokunnan oma asia
O 20/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292122
O 20/2020 vp TyV 25.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
11
Muut asiat
Keskusteltiin valiokunnan kokousten järjestämisestä. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.4.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 28.5.2020 11.51