Pöytäkirja
TyVP
21
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 23.4.2020 klo 12.15—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (5—8) (4 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (5—8) (4 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (5—8) (4 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok (5—8) (4 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (5—8) (4 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (5—8) (4 osittain)
varajäsen
Jenni
Pitko
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.5.2020. 
Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian VNS 1/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298381
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-298382
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
esitys, B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298384
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298385
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298387
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298388
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298391
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Pohjois-Karjalan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298392
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298393
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298395
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298396
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298397
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298398
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298399
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298400
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298401
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298403
HE 58/2020 vp TyV 23.04.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
Q 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
vanhempi hallitussihteeri
Kirsi
Hyttinen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
vanhempi hallitussihteeri
Timo
Meling
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Pohjois-Karjalan TE-toimisto
liite
KEHA-keskus
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298175
HE 15/2020 vp TyV 23.04.2020 kasvatustieteen professori Heikki Silvennoinen Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
kasvatustieteen professori
Heikki
Silvennoinen
liite
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 24.4.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 28.5.2020 11.51