Pöytäkirja
TyVP
22
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Perjantai 24.4.2020 klo 11.00—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (5—7) (4 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (5—7) (4 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps (5—7) (4 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Seppo
Eskelinen
sd
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Paula
Werning
sd (5—7) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
/ perusmuistio
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-298443
HE 58/2020 vp TyV 24.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-298441
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
/ luonnos 24.4.2020, B 4
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 15 loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Tarve helppokäyttöiseen ja ymmärrettävään verkkopalveluun ei häviä kokonaan koronan jälkeenkään ja havaittuihin ongelmiin on siten löydettävä ratkaisu”. Viimeisestä virkkeestä poistettiin sanat ”missään tilanteessa”. 
Kappaleesta 19 poistettiin sanat ”tai sitä ennen”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 6.8.2020 14.14