Pöytäkirja
TyVP
24
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 20.5.2020 klo 11.30—12.10
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (7) (6 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (4—7) (3 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps (4—7) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302002
Muistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302004
Muistion liite: Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302579
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302566
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302751
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302548
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302652
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302523
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302659
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302681
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302586
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302651
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302488
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302550
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302549
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Tehy ry Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302551
M 22/2020 vp TyV 20.05.2020 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
N 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301753
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
/ luonnos 20.5.2020, O 3
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 19.5.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitusneuvos
Tarja
Kröger
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
liite
Työterveyslaitos
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
KT Kuntatyönantajat
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
liite
Tehy ry
liite
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 8 toisesta virkkeestä poistettiin sanat ”muun muassa” ja muutettiin sana ”pyritty” sanaksi ”käytetty” ja lisättiin sana ”joissakin”. Kolmannessa virkkeessä ”pyritty sivuuttamaan” muutettiin muotoon ”sivuutettu”. 
Kappaleessa 12 sana ”selvityksen” muutettiin sanaksi ”arvion”.  
Kappaleen 16 loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Valiokunta kuitenkin korostaa, että tilapäisyysperustetta tulee arvioida tarkoin mikäli asetusta esitetään jatkettavaksi 1.7.2020.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-287865
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
/ luonnos 20.5.2020, A 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn alussa ed. Satonen ehdotti ed. Sjöblomin kannattamana, että asian käsittelyn pohjaksi otetaan eriävästä mielipiteestä ilmenevä teksti. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi äänin 12—3. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustajat Satonen, Sjöblom ja Marttinen varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Merkittiin, että eriävä mielipide jätettiin kokouksen aikana. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Satonen, Sjöblom ja Marttinen, B 4. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus)
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-299547
UM_selvitys_varauma_09042020.pdf
A 5
Muu asiakirja EDK-2020-AK-299470
Raporttiote_GREVIO_28042020.pdf
B 5
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkoministeriön toimittamat varaumaa koskeva selvitys 9.4.2020 ja asiantuntijaryhmä GREVIOn Suomea koskeva raportti. 
Merkittiin selvitys ja raportti tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 16.6.2020 11.51