Pöytäkirja
TyVP
27
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 24.9.2020 klo 12.15—12.35
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd (8—10) (7 osittain)
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (8—10) (7 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (7—10) (6 osittain)
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves (7)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Toimenpidealoite nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamisesta myös kotitalouksissa, kesätöihin palkkaamista koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä sekä kesäsetelin kaksisuuntaistamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite työehtoshoppailun hillitsemisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314041
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311780
EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315600
E 96/2020 vp TyV 24.09.2020 johtava asiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa epävirallisessa etäkokouksessa 22.9.2020. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
22.9.2020 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtava asiantuntija
Janne
Savolainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 96/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-303543
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
/ luonnos 24.9.2020, A 7
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 7 viimeisestä virkkeestä poistettiin sanat ”tai muita seuraamuksia”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314922
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-314923
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
/ esitys, B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314924
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi, Sastamalan kaupunki Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315094
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315629
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315630
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
/ esitys, F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315603
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315705
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 johtaja Saija Niemelä-Pentti, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315203
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, Koulutuskuntayhtymä OSAO Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315605
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, Koulutuskuntayhtymä OSAO Asiantuntijalausunto
/ esitys, J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315680
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315717
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315718
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
/ esitys, M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315844
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 erikoistutkija Peppi Saikku, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
N 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315922
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 erikoistutkija Peppi Saikku, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
/ esitys, O 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315903
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 puheenjohtaja Eija Tuutti, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry Asiantuntijalausunto
P 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315842
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
Q 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315843
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ esitys, R 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316063
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 toimitusjohtaja Kristiina Paavola, Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Asiantuntijalausunto
S 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-316064
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 toimitusjohtaja Kristiina Paavola, Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Asiantuntijalausunto
/ esitys, T 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314929
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
U 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314930
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
V 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316354
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Kuhmon kaupunki Asiantuntijalausunto
W 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316284
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
X 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315638
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
Y 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316282
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
Z 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316071
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Å 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316316
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Ä 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315880
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Asiantuntijalausunto
Ö 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315879
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
Aa 8
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 25/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisisissa etäkokouksissa 18.9., 22.9. ja 23.9.2020. 
18.9.2020 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
työllisyysjohtaja
Regina
Saari
Tampereen kaupunki
liite
työllisyyspalvelupäällikkö
Tiina
Leppäniemi
Sastamalan kaupunki
liite
kehittämispäällikkö
Erja
Lindberg
Suomen Kuntaliitto
liite
22.9.2020 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
elinkeinopoliittinen asiantuntija
Jussi-Pekka
Rode
Sivistystyönantajat ry
liite
toiminnanjohtaja
Petri
Lempinen
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
johtaja
Saija
Niemelä-Pentti
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
liite
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Jarmo
Paloniemi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
liite
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
varapuheenjohtaja
Jaana
Nuottanen
Vapaa Sivistystyö ry
liite
23.9.2020 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erikoistutkija
Peppi
Saikku
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
puheenjohtaja
Eija
Tuutti
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry
liite
pääluottamusmies
Kari
Reponen
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry
toimitusjohtaja
Merru
Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
liite
toimitusjohtaja
Kristiina
Paavola
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Maahanmuuttovirasto
liite
Kuhmon kaupunki
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 25.9.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 1.2.2021 15.13