Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.59

Pöytäkirja TyVP 28/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 22.10.2020 klo 12.15—13.10

Läsnä
puheenjohtaja Anna Kontula vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Kim Berg sd jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Antti Kurvinen kesk jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Anders Norrback jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps varajäsen Mikko Lundén ps varajäsen Veikko Vallin ps (7—11) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves (8) 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Pia Lohikoskelle 13.10.2020 myönnetty vapautus työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä. 

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 14.10.2020 on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Hanna Sarkkinen. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu

Valtioneuvoston E-selvitysE 113/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317342
EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321129
E 113/2020 vp TyV 22.10.2020 valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321543
E 113/2020 vp TyV 22.10.2020 poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321706
E 113/2020 vp TyV 22.10.2020 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
C 4

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 13.10.2020. 

13.10.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth oikeusministeriöliite
 • poliisitarkastaja Joni Länsivuori sisäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Roope Jokinen sisäministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 120/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318937
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319134
HE 146/2020 vp TyV 15.10.2020 budjettineuvos Taina Eckstein, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319755
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 erityisasiantuntija Ville Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319789
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319150
HE 146/2020 vp TyV 15.10.2020 neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319137
HE 146/2020 vp TyV 15.10.2020 finanssineuvos Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319138
HE 146/2020 vp TyV 15.10.2020 valvontajohtaja Arto Teronen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319139
HE 146/2020 vp TyV 15.10.2020 erityisasiantuntija Annamari Asikainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319140
HE 146/2020 vp TyV 15.10.2020 opetusneuvos Tiina Polo, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319141
HE 146/2020 vp TyV 15.10.2020 neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
I 6
Muu asiakirja EDK-2020-AK-319779
Asiantuntijasuunnitelma HE TAE 2020 vp.pdf
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321863
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 johtaja Marja Perälä, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-321864
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 johtaja Marja Perälä, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ esitys, L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321865
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 palvelujohtaja Tero Hyttinen, Lapin TE-toimisto Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-321866
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 palvelujohtaja Tero Hyttinen, Lapin TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ esitys, N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321854
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 vastaava asiantuntija Pasi Ristilä, Varsinais-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
O 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321861
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta, Salon kaupunki edustaen myös Marttilan kuntaa Asiantuntijalausunto
P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321879
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322798
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 johtaja Eerik Tarnaala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
R 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-323412
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 johtaja Eerik Tarnaala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
/ esitys, S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322691
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto
T 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322954
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, Tasa-arvovaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
U 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322858
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
V 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322955
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
W 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321833
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
X 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325382
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
Y 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322859
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Z 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325383
HE 146/2020 vp TyV 22.10.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Å 6
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-321234
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
/ luonnos 22.10.2020, Ä 6

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 13.11.2020. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisissa etäkokouksissa 6.10., 14.10. ja 15.10.2020. 

6.10.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Taina Eckstein valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Allan Seuri valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Ville Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • finanssineuvos Minna Liuttu sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • valvontajohtaja Arto Teronen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • erityisasiantuntija Ville Hänninen sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Annamari Asikainen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • opetusneuvos Tiina Polo opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi oikeusministeriöliite

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: asiantuntijasuunnitelma 6.10.2020. 

14.10.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Marja Perälä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • palvelujohtaja Tero Hyttinen Lapin TE-toimistoliite
 • vastaava asiantuntija Pasi Ristilä Varsinais-Suomen TE-toimistoliite
 • työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta Salon kaupunki edustaen myös Marttilan kuntaaliite
 • kehittämispäällikkö Erja Lindberg Suomen Kuntaliittoliite

15.10.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualueliite
 • pääjohtaja Antti Koivula Työterveyslaitosliite
 • tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara Tasa-arvovaltuutetun toimistoliite
 • yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin, että valiokunnan jäsenet ovat käyneet valmistavan keskustelun epävirallisessa etäkokouksessa 16.10.2020. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisen keskustelun alussa ed. Slunga-Poutsalo ehdotti ed. Vallinin kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan lausuntoon jätetyn eriävän mielipiteen mukainen teksti. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 10—3. 

Kappaleen 1 toiseksi viimeinen virke muutettiin kuulumaan näin: ”Tämän seurauksena Suomen bruttokansantuotteen ennakoidaan supistuvan, työllisyyden heikkenevän ja työttömyysasteen kääntyvän nousuun.” 

Kappaleen 7 viimeisessä virkkessä sana ”vaikea” korvattiin ilmaisulla ”tavanomaista vaikeampaa”. 

Kappaleesta 12 poistettiin sanat ”Ruotsin mallin mukaisia” ja lisättiin sana ”esimerkiksi”. Saman kappaleen viimeinen virke muutettiin kuulumaan näin: ”Työajan lyhentäminen irtisanomisen tai lomautuksen sijasta ylläpitäisi osaamista ja työkykyä sekä turvaisi toimeentuloa. Samalla se ehkäisisi rakenteellisen työttömyyden syntymistä.” 

Kappaleen 16 loppuun lisättiin sanat: ”riittävyyden lisäksi huomiota kiinnitetään myös niiden saavutettavuuteen eri väestöryhmille ja alueellisesti.” 

Kappaleen 19 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat: ”eritoten etätyön lisääntymisen”. 

Kappaleen 21 viimeinen virke muutettiin kuulumaan näin: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että kehittämistyötä jatketaan ja että arviointiin tuodaan mukaan myös muut sukupuolen ohella vaikuttavat yhteiskunnalliset jaot.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Edustajat Slunga-Poutsalo, Lundén ja Vallin varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Merkittiin, että eriävä mielipide jätettiin kokouksen aikana. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Slunga-Poutsalo, Lundén ja Vallin, Ö 6. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilustaHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 87/2020 vp
Hallituksen esitysHE 114/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 25/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 17/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316662
HE 87/2020 vp TyV 25.09.2020 asiantuntija Robert Arnkil Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-316663
HE 87/2020 vp TyV 25.09.2020 asiantuntija Robert Arnkil Asiantuntijalausunto
/ esitys, B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316593
HE 87/2020 vp TyV 25.09.2020 työelämäprofessori Olli Kangas Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316702
HE 87/2020 vp TyV 25.09.2020 erikoistutkija Simo Aho Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316356
HE 87/2020 vp TyV 25.09.2020 tutkija Mikko Kesä Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-316358
HE 87/2020 vp TyV 25.09.2020 tutkija Mikko Kesä Asiantuntijalausunto
/ esitys, F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317794
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 työllisyyskoordinaattori Eeva-Liisa Karén, Sodankylän kunta Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317795
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 hankejohtaja Ilkka Rintala, Seinäjoen kaupunki Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317796
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317797
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 asiantuntija Reetta Pietikäinen, Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317798
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 projektipäällikkö Pasi Savonmäki, Kohtaamo-hanke Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-317799
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 projektipäällikkö Pasi Savonmäki, Kohtaamo-hanke Asiantuntijalausunto
/ esitys, L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317803
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 toimitusjohtaja Jaana Pakarinen, Vates-säätiö Asiantuntijalausunto
M 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317804
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 ylitarkastaja Ari Sormunen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
N 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317805
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 kehittämisasiantuntija Leena Lietzén, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
O 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317806
HE 87/2020 vp TyV 15.10.2020 Porvoon kaupunki Asiantuntijalausunto
P 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321660
HE 87/2020 vp TyV 22.10.2020 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Q 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321505
HE 87/2020 vp TyV 22.10.2020 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
R 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321710
HE 87/2020 vp TyV 22.10.2020 OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen Asiantuntijalausunto
S 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321540
HE 87/2020 vp TyV 22.10.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
T 7
Vastine EDK-2020-AK-337734
HE 87/2020 vp TyV 22.10.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
U 7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-337757
Lieksa_ilmoitus_09102020.pdf
V 7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-337758
Ilomantsi_ilmoitus_12102020.pdf
W 7
Vastine EDK-2020-AK-337760
HE 87/2020 vp TyV 22.10.2020 lisäys vastineeseen_työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
X 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-337764
HE 87/2020 vp TyV 22.10.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Y 7

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 17/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisissa etäkokouksissa 25.9., 29.9., 13.10. ja 20.10.2020. 

25.9.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • asiantuntija Robert Arnkil liite
 • työelämäprofessori Olli Kangas liite
 • erikoistutkija Simo Aho liite
 • tutkija Mikko Kesä liite

29.9.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • työllisyyskoordinaattori Eeva-Liisa Karén Sodankylän kuntaliite
 • hankejohtaja Ilkka Rintala Seinäjoen kaupunkiliite
 • erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • asiantuntija Reetta Pietikäinen Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ryliite
 • projektipäällikkö Pasi Savonmäki Kohtaamo-hankeliite
 • toimitusjohtaja Jaana Pakarinen Vates-säätiöliite
 • ylitarkastaja Ari Sormunen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • kehittämisasiantuntija Leena Lietzén KEHA-keskusliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Porvoon kaupunkiliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Lohjan kaupunki

13.10.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriöliite
 • toiminnanjohtaja Aki Villman Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite
 • OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • professori Olli Mäenpää liite

Merkittiin tiedoksi Nurmeksen kaupungin ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 20.10.2020. 

20.10.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitussihteeri Meri Pensamo työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallitusneuvos Timo Meling työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallitussihteeri Eeva Vartio työ- ja elinkeinoministeriö

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Lieksan kaupungin ja Ilomantsin kunnan ilmoitukset. 

Täydennys vastineeseen 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Merkittiin, että valmistava keskustelu aloitettiin epävirallisessa etäkokouksessa 21.10.2020. 

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323324
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Muu asiakirja EDK-2020-AK-323339
Asiantuntijasuunnitelma HE 155_2020 vp.pdf
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324076
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324338
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324337
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324356
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323422
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324007
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324078
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324263
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324351
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324392
HE 155/2020 vp TyV 22.10.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
L 8

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisissa etäkokouksissa 14.10. ja 20.10.2020. 

14.10.2020 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • vanhempi hallitussihteeri Kirsi  Hyttinen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Ville Heinonen työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: asiantuntijasuunnitelma 14.10.2020. 

20.10.2020 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoliite
 • KEHA-keskusliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ryliite
 • Työttömien Keskusjärjestö ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry

9.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2020-AK-325356
Toissijaisuusasialista_TS 62_2020 vp.pdf
A 9

Merkittiin toissijaisuusasioiden lista — TS 62/2020 vp — saapuneeksi epävirallisessa etäkokouksessa 13.10.2020; määräaika 5.11.2020. 

10.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2020-AK-323049
Invitation_programme_technical information.pdf
A 10

Todettiin epävirallisessa etäkokouksessa 13.10.2020 parlamentaarinen videokonferenssi Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta maanantaina 9.11.2020. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen