Pöytäkirja
TyVP
29
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 5.11.2020 klo 12.15—12.50
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Terhi
Koulumies
kok (5—10) (4 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
varajäsen
Mikko
Lundén
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves (6 ja 8)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tulevaisuusvaliokunnalle. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-324535
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitysdirektiiviehdotus)
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. Kuultava: STM. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-326321
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta
/ luonnos 5.11.2020, A 6
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin, että valmistava keskustelu käytiin epävirallisessa etäkokouksessa 3.11.2020. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Ensimmäisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä poistettiin virkkeen alku: ”Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, että”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329565
HE 204/2020 vp TyV 05.11.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-329567
HE 204/2020 vp TyV 05.11.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 3.11.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Johanna
Laukkanen
työ- ja elinkeinoministeriö
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 10.11.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 1.2.2021 15.25