Pöytäkirja
TyVP
3
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Perjantai 7.6.2019 klo 12.00—12.05
Läsnä
puheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas
varapuheenjohtaja
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd (5) (4 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (1 ja 2) (3 osittain)
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
varajäsen
Niina
Malm
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-254547
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
/ luonnos 7.6.2019, A 3
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
Keskusteltiin valiokunnan tulevista kokouksista. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 26.8.2019 12.24