Pöytäkirja
TyVP
30
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 26.11.2020 klo 12.15—12.45
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd (8—12) (7 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (8—12) (7 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (8—12) (7 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves (7 ja 8)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-334407
EU/OSA; Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-324535
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitysdirektiiviehdotus)
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.11.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Sirkku
Saarikoski
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330155
Komission työohjelma vuodelle 2021
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334458
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 johtaja Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334459
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334460
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336259
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 asiantuntija Mari Kanerva, Varsinais-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336264
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 vararehtori Petri Suomala, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334464
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334465
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334466
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334467
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334468
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334469
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334470
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334471
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
M 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334472
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
N 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334473
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Rakennusliitto ry Asiantuntijalausunto
N 7
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
O 7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-334506
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
/ luonnos 26.11.2020 P 7
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020 ja 24.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Birgitta
Vuorinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Grimm-Vikman
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Mikko
Rissanen
sosiaali- ja terveysministeriö
erikoissuunnittelija
Kirsi
Piispanen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
asiantuntija
Mari
Kanerva
Varsinais-Suomen TE-toimisto
liite
vararehtori
Petri
Suomala
Aalto-yliopisto
liite
vararehtori
Heidi
Ahokallio-Leppälä
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Rakennusteollisuus RT ry
liite
Rakennusliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Merkittiin, että valmistava keskustelu käytiin epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 4 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja tutkinnon myöntämisestä”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335320
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335581
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 yksikön päällikkö Raisa Erma, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335544
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335451
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 kehittämisasiantuntija Merja Forsström, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335416
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335374
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335365
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335594
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335490
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335537
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335486
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335419
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335437
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335711
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
N 8
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
O 8
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020 ja 25.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
yksikön päällikkö
Raisa
Erma
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
johtaja
Tiina
Korhonen
Uudenmaan TE-toimisto
liite
kehittämisasiantuntija
Merja
Forsström
KEHA-keskus
liite
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
HE 87/2020 vp TyV 26.11.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Lisävastine
A 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
10
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-329951
Toissijaisuusasioiden lista_06112020.pdf
A 10
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 73/2020 vp, määräaika: 15.12.2020 
11
Muut asiat
Merkittiin tiedoksi raportti Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden parlamentaarisesta videokonferenssista 9.11.2020. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 27.11.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 1.2.2021 15.04