Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.59

Pöytäkirja TyVP 30/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 26.11.2020 klo 12.15—12.45

Läsnä
puheenjohtaja Anna Kontula vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd (8—12) (7 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Antti Kurvinen kesk (8—12) (7 osittain) jäsen Rami Lehto ps jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok (8—12) (7 osittain) jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr  
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves (7 ja 8) 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2020 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"

Valtioneuvoston E-selvitysE 140/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-334407
EU/OSA; Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus

Valtioneuvoston E-selvitysE 126/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-324535
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitysdirektiiviehdotus)

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.11.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 134/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330155
Komission työohjelma vuodelle 2021

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334458
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 johtaja Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334459
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334460
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336259
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 asiantuntija Mari Kanerva, Varsinais-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336264
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 vararehtori Petri Suomala, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334464
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334465
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334466
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334467
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334468
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334469
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334470
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334471
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
M 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334472
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
N 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334473
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 Rakennusliitto ry Asiantuntijalausunto
N 7
Vastine EDK-2020-AK-335369
HE 204/2020 vp TyV 26.11.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
O 7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-334506
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
/ luonnos 26.11.2020 P 7

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020 ja 24.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • erityisasiantuntija Mikko  Rissanen sosiaali- ja terveysministeriö
 • erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • asiantuntija Mari Kanerva Varsinais-Suomen TE-toimistoliite
 • vararehtori Petri Suomala Aalto-yliopistoliite
 • vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryliite
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ryliite
 • Sivistystyönantajat ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Rakennusteollisuus RT ryliite
 • Rakennusliitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • hallitussihteeri Meri Pensamo työ- ja elinkeinoministeriöliite

Merkittiin, että valmistava keskustelu käytiin epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 4 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja tutkinnon myöntämisestä”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335320
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335581
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 yksikön päällikkö Raisa Erma, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335544
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335451
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 kehittämisasiantuntija Merja Forsström, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335416
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335374
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335365
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335594
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335490
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335537
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335486
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335419
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335437
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335711
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
N 8
Vastine EDK-2020-AK-336555
HE 229/2020 vp TyV 26.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
O 8

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020 ja 25.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitussihteeri Eeva Vartio työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • yksikön päällikkö Raisa Erma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • johtaja Tiina Korhonen Uudenmaan TE-toimistoliite
 • kehittämisasiantuntija Merja Forsström KEHA-keskusliite
 • toiminnanjohtaja Aki Villman Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Työttömien Keskusjärjestö ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • valtiovarainministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilustaHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 87/2020 vp
Hallituksen esitysHE 114/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 25/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 17/2020 vp
Vastine EDK-2020-AK-335387
HE 87/2020 vp TyV 26.11.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Lisävastine
A 9

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitussihteeri Meri Pensamo työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • hallitussihteeri Eeva Vartio työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

10.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2020-AK-329951
Toissijaisuusasioiden lista_06112020.pdf
A 10

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 73/2020 vp, määräaika: 15.12.2020 

11.  Muut asiat

Merkittiin tiedoksi raportti Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden parlamentaarisesta videokonferenssista 9.11.2020. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 27.11.2020 klo 11.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen