Pöytäkirja
TyVP
32
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 12.15—12.40
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (4 ja 5) (3 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-339143
03122020_TEM_kirje.pdf
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-338595
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
/ tarkistettu luonnos 3.12.2020, B 3
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: työ- ja elinkeinoministeriön kirje 2.12.2020. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Käsittelyn pohjana on 3.12.2020 päivätty tarkistettu luonnos. Todettiin, että 1. lakiehdotuksen 23 §:n viimeisestä virkkeestä puuttuu virheellisesti poistomerkintä. 
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Hyväksyttiin 1. lakiehdotuksen 23 (yllä mainittu poistomerkintä huomioon ottaen) ja 24 § ja niiden perustelut.  
Hyväksyttiin 2. ja 3. lakiehdotus ja niiden perustelut luonnoksen mukaisina.  
Lausumien kohdalla ed. Satonen ehdotti ed. Sjöblomin ja ed. Lehdon kannattamana, että hyväksytään vastalauseen 1 mukainen lausuma. Suoritetussa äänestyksessä äänin 9—5 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Päätettiin, että valiokunnan sihteeri tekee mietintöön voimaantulosäännöksestä johtuvat tekniset tarkistukset. 
Edustajat Satonen, Sjöblom, Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen varasivat tilaisuuden vastalauseiden jättämiseen. Merkittiin, että vastalauseet jätettiin kokouksen aikana. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: edustajat Satonen, Sjöblom, Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen, C ja D 3. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 1.2.2021 14.40