Pöytäkirja
TyVP
4
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—15.25
ikäpuheenjohtaja
Jukka
Mäkynen
ps (pj. 1—4)
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas (pj. 5—12)
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Belaynesh
Forsgrén
vihr
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1—10) (11 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Paula
Werning
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Kokouksen avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Jukka Mäkynen avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Esityslistan liite EDK-2019-AK-255877
eduskunnan päätöspöytäkirja 19_2019.pdf
A 2
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 18.6.2019, jossa luetellaan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti valita puheenjohtajakseen edustaja Anna Kontulan. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Kontula ryhtyi johtamaan puhetta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti valita varapuheenjohtajakseen edustaja Katja Taimelan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
/ perusmuistio EJ 35/2018 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254231
EU-Australia vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
/ perusmuistio EJ 2/2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 2/2019 - E 87/2017 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254229
EU-Uusi-Seelanti vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
/ perusmuistio EJ 3/2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 3/2019 - E 88/2017 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin valiokunnan tutustumismatkasta. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.6.2019 klo 11.30. 
12
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kontula päätti kokouksen klo 15.25. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
Viimeksi julkaistu 25.6.2019 14:03