Pöytäkirja
TyVP
4
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 11.30—12.10
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (4 ja 5 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (5 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (1 ja 2) (3 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd (1—4) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-285252
HE 107/2019 vp TyV 19.02.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285253
HE 107/2019 vp TyV 19.02.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
B 3
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILOn yleissopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285424
U 1/2020 vp TyV 19.02.2020 neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Hanna-Mari
Pekuri
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 2.3.2020 10.24