Pöytäkirja
TyVP
5
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 26.6.2019 klo 11.30—12.25
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Belaynesh
Forsgrén
vihr
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4—6) (3 ja 7 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokunnan työskentely
Keskusteltiin valiokunnan työskentelytavoista. 
4
Valiokunnan opinto- ja tutustumismatka
Päätettiin, että matka tehdään Tukholmaan 11.—13.9.2019. 
5
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
Valiokunta päätti kutsua kuultavaksi eduskunnan oikeusasiamiehen. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254334
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-256149
Työllisyys_opintomatka Tanskaan.pdf
A 7
Todettiin edustajien Kim Bergin ja Arto Satosen osallistuminen työllisyysopintomatkalle Tanskaan, Kööpenhamina ke 23.— to 24.10.2019. 
Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön ja Sukupuolten eläke-erot –hankkeen seminaari naisten ja miesten eläke-eroista marraskuussa 2019. Todettiin, että valiokunta osallistuu seminaariin. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.9.2019 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 26.8.2019 12:27