Viimeksi julkaistu 13.12.2021 14.33

Pöytäkirja TyVP 56/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Keskiviikko 1.12.2021 klo 11.30—13.30

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas jäsen Kim Berg sd (3 ja 6 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr (4—8) (3 osittain) jäsen Atte Kaleva kok jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd (4—8) (3 osittain) jäsen Arto Satonen kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps varajäsen Jari Myllykoski vas (4—8) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 18/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 44/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-413586
Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
/ tarkistettu luonnos 1.12.2021, A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä: 

Ed. Lehto ehdotti ed. Mäkysen kannattamana, että 1. lakiehdotus hylätään.  

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—3. 

Ed. Satonen ehdotti ed. Kalevan kannattama, että 1. lakiehdotuksen 2 luvun 6 § muutetaan kuulumaan vastalauseesta 1 ilmenevällä tavalla. 

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 3 tyhjää. 

Ed. Lehto ehdotti ed. Mäkysen kannattaman, että 2. lakiehdotus muutetaan vastalauseesta 2 ilmenevällä tavalla. 

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—3. 

Ed. Lehto ehdotti ed. Mäkysen kannattamana, että 3.—6. lakiehdotus hylätään.  

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—3. 

Ed. Satonen ehdotti ed. Kalevan kannattamana, että kappaleen 17 viimeisessä virkkeessä ”70 miljoonalla” muutetaan muotoon ”90 miljoonalla”. 

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 3 tyhjää. 

Ed. Satonen ehdotti ed. Kalevan kannattamana, että 1. lausumaehdotuksen alku muutetaan kuulumaan näin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkasti uudistuksen vaikutuksia työllisyyden kehittymiseen, palvelun onnistumiseen ja kuntakokeilujen edistymiseen sekä resurssien riittävyyteen ja niiden kohdentamisen onnistumiseen …”  

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ed. Lehto ehdotti ed. Mäkysen kannattamana, että mietintöön lisätään näin kuuluva lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee eduskunnan käsittelyyn työttömyysturvalainsäädännön uudistuksen, jonka lähtökohtana on työnhakijan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja jonka käytännön toteuttamiseen on varattu riittävä rahoitus sekä muut resurssit.” 

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—3. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Edustajat Satonen ja Kaleva sekä edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen varasivat tilaisuuden vastalauseiden jättämiseen. Merkittiin, että vastalauseet jätettiin kokouksen aikana. 

Mietintöön jätettiin vastalause: edustajat Satonen ja Kaleva sekä edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen, B ja C 3. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-411521
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)
/ perusmuistio UJ 20/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 23/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 10/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-413397
Perusmuistio
/ perusmuistio UJ 22/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414005
U 23/2021 vp TyV 01.12.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414008
U 23/2021 vp TyV 01.12.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414015
U 23/2021 vp TyV 01.12.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414006
U 23/2021 vp TyV 01.12.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-413991
U 23/2021 vp TyV 01.12.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
E 5

Ennakkokäsittely 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
  • STTK ryliite
  • Akava ryliite
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
  • Suomen Yrittäjät ryliite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-413820
HE 159/2021 vp TyV 01.12.2021 hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • hallitusneuvos Nico Steiner työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 2.12.2021 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen