Viimeksi julkaistu 8.3.2022 16.06

Pöytäkirja TyVP 57/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 2.12.2021 klo 12.15—12.40

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Atte Kaleva kok (4—7) (3 osittain) jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd (6 ja 7) (5 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1—4) jäsen Arto Satonen kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 23/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 10/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-413397
Perusmuistio
/ perusmuistio
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-414723
UJ_22_2021_U 23_2021_Kok_Ps_eriävä mielipide_02122021.pdf
A 3

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 22/2021 vp - U 23/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Pekonen ehdotti vpj. Taimelan kannattamana, että valiokunnan kannanotoksi hyväksytään valiokunnan yhtyminen valtioneuvoston kantaan. 

Ed. Satonen ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen mukaisena, A 3. 

Suoritetussa äänestyksessä pj. Pekosen ehdotus hyväksyttiin äänin 8—5. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 22/2021 vp - U 23/2021 vp 

Kannanottoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Satonen, Kaleva, Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen, A 3. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2020 vp/ UJ 20/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-411521
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)
/ perusmuistio
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-414724
UJ_20_2021_U 69_2020_Kok_eriävä mielipide.pdf
A 4

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Pekonen ehdotti vpj. Taimelan kannattamana, että valiokunnan kannanotoksi hyväksytään valiokunnan yhtyminen valtioneuvoston kantaan. 

Ed. Satonen ehdotti ed. Kalevan kannattamana, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen mukaisena, A 4. 

Suoritetussa äänestyksessä pj. Pekosen ehdotus hyväksyttiin äänin 11—2. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 20/2021 vp - U 69/2020 vp 

Kannanottoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Satonen ja Kaleva, A 4. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Muut asiat

Todettiin, että valiokunnan kaukomatkan valmistelu keskeytetään. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 7.12.2021 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen