Viimeksi julkaistu 13.12.2021 13.33

Pöytäkirja TyVP 58/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Tiistai 7.12.2021 klo 12.15—12.45

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Atte Kaleva kok jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd (5 ja 6) (4 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Arto Satonen kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps varajäsen Jari Myllykoski vas 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen istuntoasiainneuvos  Miika  Suves 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-398961
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
/ luonnos 7.12.2021, A 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn alussa ed. Satonen ehdotti ed. Lehdon kannattamana, että 1. lakiehdotuksen 1 luvun 2 §:n 1 momentti muutetaan vastalauseesta ilmenevällä tavalla.  

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 7—5. 

Kappaleessa 16 sana ”kiirehtii” muutettiin sanaksi ”edellyttää”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Edustajat Satonen, Kaleva, Slunga-Poutsalo, Mäkynen ja Lehto varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Merkittiin, että vastalause jätettiin kokouksen aikana. 

Mietintöön jätettiin vastalause: edustajat Satonen, Kaleva, Slunga-Poutsalo, Mäkynen ja Lehto, B 4. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen