Viimeksi julkaistu 4.3.2022 10.57

Pöytäkirja TyVP 60/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Tiistai 25.1.2022 klo 11.00—11.25

Paikka: E 440

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas jäsen Kim Berg sd jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Antero Laukkanen kd varajäsen Jari Myllykoski vas varajäsen Paula Werning sd 
Sihteeri
apulaispääsihteeri Timo Tuovinen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-958
Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi
/ Luonnos 25.1.2022, A 3

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Satonen ehdotti ed. Lehdon kannattamana, että lakiehdotuksen voimaantulossäännös muutetaan siten, että laki on voimassa 31.5.2022 asti.  

Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 

Mietintöluonnoksen ensimmäisen kappaleen viimeinen virke muutettiin kuuluvaksi: ”Säännös on voimassa 28.2.2022 asti”. 

Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan.  

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Edustajat Satonen, Sjöblom, Mäkynen, Slunga-Poutsalo, Lehto ja Laukkanen varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Merkittiin, että vastalause jätettiin kokouksen aikana. 

Mietintöön jätettiin vastalause: edustajat Satonen, Sjöblom, Mäkynen, Slunga-Poutsalo, Lehto ja Laukkanen, B 3. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Muut asiat

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 3.2.2022 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
apulaispääsihteeri 
Timo 
Tuovinen