Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.10

Pöytäkirja TyVP 7/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Keskiviikko 4.3.2020 klo 11.30—12.15

Läsnä
puheenjohtaja Anna Kontula vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Terhi Koulumies kok (5—7) (4 osittain) jäsen Antti Kurvinen kesk (4 osittain) jäsen Rami Lehto ps jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback r (1—3) (4 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (4 osittain) jäsen Arto Satonen kok (1—3) (4 osittain) jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Antero Laukkanen kd 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2020 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288133
HE 12/2020 vp TyV 04.03.2020 erityisasiantuntija Jassi Saurio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288147
HE 12/2020 vp TyV 04.03.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288132
HE 12/2020 vp TyV 04.03.2020 tietosuojavastaava Sanni Harju, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
C 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Jassi Saurio oikeusministeriöliite
  • apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman tietosuojavaltuutetun toimistoliite
  • tietosuojavastaava Sanni Harju KEHA-keskusliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

  • Suomen Kuntaliitto

5.  Valiokunnan avoin kokous

Todettiin työministerin kuuleminen perjantaina 13.3.2020 klo 11.45—12.45. 

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.3.2020 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen