Pöytäkirja
TyVP
8
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 5.3.2020 klo 12.15—13.35
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd (5—7) (4 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (5—7) (4 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok (4 ja 5 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1—4) (5 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r (1—4) (5 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (5—7) (4 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (1—4) (5 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4 ja 5 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288752
HE 88/2019 vp TyV 10.03.2020 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Tomi
Voutilainen
liite
Todettiin, että pyydetään täydentävä vastine sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-289193
HE 15_2020 vp.pdf
A 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Päivänsalo
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288727
HE 13/2020 vp TyV 05.03.2020 neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288749
HE 13/2020 vp TyV 05.03.2020 erityisasiantuntija Patrik Tötterman, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-289195
HE 13_2020 vp.pdf
C 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Susanna
Rahkonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Patrik
Tötterman
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 6.4.2020 9.48