Pöytäkirja
TyVP
9
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 18.9.2019 klo 11.30—12.25
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1—6) (7 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (5 ja 6) (4 ja 7 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1 ja 2) (3 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4—8) (3 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4—8) (3 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
(5)
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
(4)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muutoksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No 1309/2013 Euroopan Globalisaatiorahastosta (2014-2020)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-259340
Komission ehdotus muutoksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No 1309/2013 Euroopan Globalisaatiorahastosta (2014-2020)
/ perusmuistio
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
suunnittelija
Erja
Nikula
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-254465
Hallituksen vuosikertomus 2018
/ luonnos 18.9.2019, A 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Lehto ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun kertomusten johdosta hyväksytyt kannanotot poistetaan. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 10—3. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Merkittiin, että eriävä mielipide jätettiin kokouksen aikana. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen, B 4 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-256246
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
/ luonnos 18.9.2019, A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 3 viimeinen virke poistettiin ja kappaleen 5 toisen virkkeen sana ”toimeentuloon” muutettiin kuulumaan ”perusturvan maksatukseen”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2019-AK-258520
Toissijaisuusasioiden_lista_13092019.pdf
/TS 7/2019 vp, A 6
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 7/2019 vp 
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-258642
TTL_kutsu_01102019.pdf
A 7
Esityslistan liite EDK-2019-AK-259327
Suomen Kuntaliitto_kutsu_04102019.pdf
B 7
Esityslistan liite EDK-2019-AK-259280
Valiokunnat SuomiAreenassa 2020.pdf
C 7
Merkittiin valiokunnalle jaetuiksi vierailukutsut: 
— Työterveyslaitos tiistaina 1.10.2019 klo 12.15, Topeliuksenkatu 41 b ja 
— Suomen Kuntaliitto perjantaina 4.10.2019 klo 11.00, Kuntatalo, Toinen linja 14. 
Keskusteltiin osallistumisesta SuomiAreenaan Porissa 13.—17.7.2020. Päätettiin, että valiokunta ei tällä kertaa osallistu Suomi-Areenaan. 
Jatkettiin perehdyttämistä valiokuntatyöhön. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 24.9.2019 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 4.12.2019 12.18