Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.05

Pöytäkirja UaVP 15/2020 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 12.3.2020 klo 12.00—13.00

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Petteri Orpo kok jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Tom Packalén ps jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd jäsen Mikko Savola kesk jäsen Juha Sipilä kesk jäsen Ville Tavio ps jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Ilkka Kanerva kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 21/2019 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-289825
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
; A 3

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Lisättiin ed. Koskisen ja ed. Tuomiojan ehdotuksesta kahdeksannen kappaleen alkuun sana ”kansainvälisen” sanan ”kriisinhallinnan edelle. Kappaleen alku kuuluu siis seuraavasti: ”ulkoasiainvaliokunta toteaa kansainvälisen kriisinhallinnan painopisteen selvästi siirtyneen Afrikkaan…”. 

Korvattiin ed. Tuomiojan esityksestä kappaleen 11 sana ”erinomaisia” seuraavasti: ”sopivia ja arvostusta saaneita”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 1/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-289811
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018
; A 4

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Lisättiin ed. Tuomiojan sekä ed. Kanervan ehdotuksesta toisen kappaleen sanan ”asiallisesti” perään seuraava teksti: ”, joskin rajallisesti ja suppeasti, ”. Muutettiin ed. Tuomiojan esityksestä sana ” kustannukset” kuulumaan ”kustannuksia”. Poistettiin ed. Tuomiojan esityksestä sana ”hyödyllistä”. 

Lisättiin ed. Tuomiojan esityksestä 4. kappaleen neljännen lauseen sanan ”kriisinhallinnan” eteen sana ”kansainvälisen”. Poistettiin ed. Salosen esityksestä neljännen kappaleen viimeisen lauseen sana ”myös”. 

Lisättiin ed. Tuomiojan esityksestä viidennen kappaleen ensimmäisen lauseen loppuun seuraava teksti ”… ja vaikuttavana”. 

Tehtiin kappaleeseen kuusi ed. Tuomiojan esityksestä seuraavat muutokset: toisen lauseen ”rajataan” sanan perään lisätään sanat ”varsin suppeasti”; Muutetaan neljännen lauseen alku muotoon: ”Tästä syystä valiokunta edellyttää, että Suomen osallistumista…”. Lisätään 6. kappaleeseen päätöslause: ”YK:n pitkäaikaisen läsnäolon vaikutukset Libanonin kehitykseen tulisi myös perusteellisemmin arvioida”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 17.3.2020 klo 12.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tiina 
Larvala