Pöytäkirja
UaVP
15
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 12.3.2020 klo 12.00—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Petteri
Orpo
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-289825
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
; A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Lisättiin ed. Koskisen ja ed. Tuomiojan ehdotuksesta kahdeksannen kappaleen alkuun sana ”kansainvälisen” sanan ”kriisinhallinnan edelle. Kappaleen alku kuuluu siis seuraavasti: ”ulkoasiainvaliokunta toteaa kansainvälisen kriisinhallinnan painopisteen selvästi siirtyneen Afrikkaan…”. 
Korvattiin ed. Tuomiojan esityksestä kappaleen 11 sana ”erinomaisia” seuraavasti: ”sopivia ja arvostusta saaneita”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-289811
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018
; A 4
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Lisättiin ed. Tuomiojan sekä ed. Kanervan ehdotuksesta toisen kappaleen sanan ”asiallisesti” perään seuraava teksti: ”, joskin rajallisesti ja suppeasti, ”. Muutettiin ed. Tuomiojan esityksestä sana ” kustannukset” kuulumaan ”kustannuksia”. Poistettiin ed. Tuomiojan esityksestä sana ”hyödyllistä”. 
Lisättiin ed. Tuomiojan esityksestä 4. kappaleen neljännen lauseen sanan ”kriisinhallinnan” eteen sana ”kansainvälisen”. Poistettiin ed. Salosen esityksestä neljännen kappaleen viimeisen lauseen sana ”myös”. 
Lisättiin ed. Tuomiojan esityksestä viidennen kappaleen ensimmäisen lauseen loppuun seuraava teksti ”… ja vaikuttavana”. 
Tehtiin kappaleeseen kuusi ed. Tuomiojan esityksestä seuraavat muutokset: toisen lauseen ”rajataan” sanan perään lisätään sanat ”varsin suppeasti”; Muutetaan neljännen lauseen alku muotoon: ”Tästä syystä valiokunta edellyttää, että Suomen osallistumista…”. Lisätään 6. kappaleeseen päätöslause: ”YK:n pitkäaikaisen läsnäolon vaikutukset Libanonin kehitykseen tulisi myös perusteellisemmin arvioida”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 17.3.2020 klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 13.3.2020 13:12