Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.06

Pöytäkirja UaVP 16/2020 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 19.3.2020 klo 12.00—12.55

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Tom Packalén ps jäsen Kristiina Salonen sd jäsen Mikko Savola kesk jäsen Juha Sipilä kesk jäsen Ville Tavio ps jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Satu Hassi vihr varajäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 3, 4, 5) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Liikenteen rajoittaminen Suomen ulkorajoilla ja sisärajavalvonnan palauttaminen Suomen sisärajoille

Valiokunnan oma asiaO 26/2020 vp
Valiokunnan oma asiaO 26/2020 vp; A 3

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: sisäministeriön muistio 18.3.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • sisäministeri Maria Ohisalo sisäministeriö
  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 8/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 16/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 24/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 12/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 18/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 9/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 30/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 32/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 40/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 6/2019 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 9/2019 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 1/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 4/2020 vp; A 4
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 9/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 22/2016 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 4/2020 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n uuteen YTPP -operaatioon Välimerellä (sotilaallinen kriisinhallinta)

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 2/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291611
ulkoministeriön muistio 13.3.2020
; A 5

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 4/2020 vp: valiokunta yhtyy VN:n kantaan. 

6.  Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 5/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-286051
Ulkoasiainneuvosto 17.2.2020 Bryssel

Raportointi 

Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 20.2.2020. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.3.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 10/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-290063
EU:n ulkoministereiden epävirallinen Gymnich-kokous 5.3.2020

Raportointi 

Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 11.3.2020. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous 6.3.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 13/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-289847
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto 6.3.2020

Raportointi 

Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 11.3.2020. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Euroopan unionin neuvoston kokous 23.3.2020 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 22/2020 vp

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

10.  Muut asiat

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on: vahvistetaan myöhemmin. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa