Pöytäkirja
UaVP
16
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 19.3.2020 klo 12.00—12.55
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Satu
Hassi
vihr
varajäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 3, 4, 5)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Liikenteen rajoittaminen Suomen ulkorajoilla ja sisärajavalvonnan palauttaminen Suomen sisärajoille
Valiokunnan oma asia
Valiokunnan oma asia
; A 3
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: sisäministeriön muistio 18.3.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
sisäministeri
Maria
Ohisalo
sisäministeriö
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
; A 4
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 4/2020 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n uuteen YTPP -operaatioon Välimerellä (sotilaallinen kriisinhallinta)
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291611
ulkoministeriön muistio 13.3.2020
; A 5
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 4/2020 vp: valiokunta yhtyy VN:n kantaan. 
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-286051
Ulkoasiainneuvosto 17.2.2020 Bryssel
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 20.2.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290063
EU:n ulkoministereiden epävirallinen Gymnich-kokous 5.3.2020
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 11.3.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous 6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-289847
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto 6.3.2020
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 11.3.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 23.3.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on: vahvistetaan myöhemmin. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 20.3.2020 8:18