Viimeksi julkaistu 30.9.2021 10.27

Pöytäkirja UaVP 19/2020 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 16.4.2020 klo 12.00—12.40

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Tom Packalén ps jäsen Mikko Savola kesk jäsen Juha Sipilä kesk jäsen Ville Tavio ps varajäsen Elina Lepomäki kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.4.2020 on ulkoasiainvaliokunnan varajäseniksi valittu edustajat: Piritta Rantanen, Hussein al-Taee, Vilhelm Junnila, Arja Juvonen, Arto Satonen, Anne Kalmari, Hilkka Kemppi, Atte Harjanne ja Mats Löfström 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 88/2018 vp; A 4

Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 7/2020 vp - U 88/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä. 

Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 

5.  Kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean (IMFC) sekä Maailmanpankin ja IMF:n yhteisen kehityskomitean (DC) kokoukset 16.-17.4.2020

Valiokunnan oma asiaO 33/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: valtiovarainministeriön ja Suomen pankin tavoitemuistio (kirjallinen käsittely 14.4.2020) ; A 5 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes muistiossa mainitut raportit ennusteineen on julkaistu. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 16/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296953
HE 16/2020 vp UaV 16.04.2020 yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
; A 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka ulkoministeriöliite
  • innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva ulkoministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Muut asiat

Todettiin, että ulkoasiainvaliokunnan kokoussuunnitelma lähiviikoille on päivitetty 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.4.2020 klo 12.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa