Pöytäkirja
UaVP
2
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 10.5.2019 klo 11.30—12.35
Läsnä
puheenjohtaja
Laura
Huhtasaari
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain)
jäsen
Jutta
Urpilainen
sd
varajäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
varajäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252593
E-jatkokirje VNK2019-00018
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 36/2018 vp - E 130/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston toimintatapojen kehittäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019; avoimuus, paremman sääntelyn periaatteet ja uusien teknologioiden hyödyntäminen neuvoston työssä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-251415
Neuvoston toimintatapojen kehittäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019; avoimuus, paremman sääntelyn periaatteet ja uusien teknologioiden hyödyntäminen neuvoston työssä
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Intia-strategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252537
EU:n Intia-strategia
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252880
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED SOPHIA:n mandaatin jatkaminen
; A 7
Jatkokirjelmä UTPJ 40/2018 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: UTP-jatkokirje 26.3.2019 (kirjallinen menettely 27.3.2019). 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 1/2019 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Kyberhyökkäysten torjumiseksi käyttöön otettavat rajoittavat toimenpiteet
Valtioneuvoston UTP-selvitys
; A 8
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: UTP-kirje 28.3.2019 (kirjallinen menettely 29.3.2019). 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Naton CMX19-kriisinhallintaharjoitus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253839
Ulkoministeriön muistio 26.4.2019
; A 9
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
10
Eurooppa-neuvosto 21.-22.3.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2019-AK-252520
Maaliskuun Eurooppa-neuvosto 21.–22.3.2019
; A 10
EUN-raportti EDK-2019-AK-252902
Maaliskuun Eurooppa-neuvosto 21.–22.3. ja art. 50 Eurooppa-neuvosto 21.3..pdf
; B 10
Valmistelu 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: valtioneuvoston kanslian tavoitemuistio 13.3.2019 (kirjallinen käsittely 15.3.2019). 
Raportointi 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: valtioneuvoston kanslian raportti 25.3.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Epävirallinen päämieskokous 9.5.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
; A 11
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi valtioneuvoston kanslian tavoitemuistio 6.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
12
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin kevätkokoukset 12. – 14.4.2019
Valiokunnan oma asia
Valiokunnan oma asia
; A 12
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253784
yhteisraportti IMF WB kevätkokoukset 18.4.2019
; B 12
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253783
VM kehityskomitea 8.4.2019
; C 12
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: valtiovarainministeriön ja Suomen pankin muistiot 5.4. ja 8.4.2019 (valmistelu: kirjallinen menettely 9.4.2019). 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: valtiovarainministeriön raportti 18.4.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa 16.5.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
; A 13
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 2.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
14
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.2.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-247729
Ulkoasiainneuvosto 18.2.2019
; A 14
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 20.2.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.3.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
; A 15
EUN-raportti EDK-2019-AK-252835
Ulkoasiainneuvosto 18.3.2019
; B 15
Valmistelu 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: ulkoministeriön tavoitemuistio 13.3.2019 (kirjallinen käsittely 13.3.2019). 
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 22.3.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Euroopan unionin neuvoston kokous 8.4.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2019-AK-252984
Ulkoasiainneuvosto 8.4.2019; Suomen tavoitteet
; A 16
EUN-raportti EDK-2019-AK-253091
Ulkoasiainneuvosto 8.4.2019
; B 16
Valmistelu 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: ulkoministeriön tavoitemuistio 3.4.2019 (kirjallinen käsittely 3.4.2019). 
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 12.4.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
17
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
; A 17
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 6.5.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
18
Valtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden ulkoministerikokous 13.5.2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253786
Ulkoministeriön tavoitemuistio 6.5.2019
; A 18
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Päivi
Peltokoski
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
19
Euroopan unionin neuvoston kokous 14.5.2019 (Ulkoasianneuvosto puolustusministerikokoonpanossa)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
; A 19
Valmistelu 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: puolustusministeriön tavoitemuistio 2.5.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
puolustusministeriö
ministerin sotilasneuvonantaja, eversti
Petteri
Jouko
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Sanna
Laaksonen
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Tuomas
Koskenniemi
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
20
Muut asiat
21
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 16.5.2019 10.54