Pöytäkirja
UaVP
21
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 7.5.2020 klo 12.00—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
varajäsen
Elina
Lepomäki
kok (6, 7, 8) (9 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa sekä EU-rikkomusasioissa ajalla 1.1.-31.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 46/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
EU:n ja Länsi-Balkanin videohuippukokous 6.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
; A 7
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 4.5.2020. 
Käsitelty kirjallisella menettelyllä 5.5.2020. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
8
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Käytiin valmistavaa keskustelua lausunnon laatimiseksi asiassa 
9
Selvitys valtioneuvoston päätöksestä 175 turvapaikanhakijan siirtämisestä Suomeen Kreikasta, Italiasta, Maltalta ja Kyprokselta
Valiokunnan oma asia
Valiokunnan oma asia
; A 9
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300037
sisäministeriön muistio 28.4.2020
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtava asiantuntija
Kukka
Krüger
sisäministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.5. klo 11.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 8.30