Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.55

Pöytäkirja UaVP 22/2020 vp Ulkoasiainvaliokunta Perjantai 8.5.2020 klo 11.00—12.55

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Paavo Arhinmäki vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Kimmo Kiljunen sd (3, 4 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Tom Packalén ps (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Jaana Pelkonen kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mikko Savola kesk jäsen Ville Tavio ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 16/2011 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 2/2011 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 30/2017 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 1/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 1/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 6/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 5/2011 vp
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmäUTPJ 6/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297862
Ulkoministeriön muistio 21.4.2020_Suomen osallistumisen jatkaminen YK:N unifil-operaatiossa Libanonissa
; A 3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikönpäällikkö Sari Rautio ulkoministeriö
  • yksikönpäällikkö Riikka Eela ulkoministeriö
  • vanhempi osastoesiupseeri Matti Kemppilä puolustusministeriö
  • everstiluutnantti Pasi Autio Pääesikunta

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

4.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2020 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikönpäällikkö Sari Rautio ulkoministeriö
  • lähetystöneuvos Outi Hyvärinen ulkoministeriö
  • vanhempi osastoesiupseeri Jyri Saanio puolustusministeriö
  • everstiluutnantti Pasi Autio Pääesikunta

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.5.2020 klo 12.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tiina 
Larvala