Pöytäkirja
UaVP
23
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Tiistai 12.5.2020 klo 12.00—12.45
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6 (7 osittain)
jäsen
Petteri
Orpo
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Naton puolustusministerikokous 15.4.2020
Valiokunnan oma asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-299474
Raportti_Naton puolustusministerikokouksesta 15.4.2020
; A 3
Raportointi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
puolustusministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkitään selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
EU:n puolustusministereiden epävirallinen videokokous 6.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
puolustusministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
5
EU:n puolustusministereiden epävirallinen videokokous 12.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
puolustusministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkitään selvitys saaduksi 
6
Valtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokunnan lausunto
UTP-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
UTP-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301226
Valtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa
; A 6
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UTPJ 6/2020 vp - UTP 16/2011 vp 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kpl 15: Ed. Biaudet’n ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti muokata kappaleen ensimmäinen virke muotoon: ”Ulkopoliittisten perusteiden lisäksi valiokunta pitää myös kansallisen puolustuskyvyn sekä kansainvälisen kriisinhallintakyvyn kehittämisen näkökulmaa asiassa erittäin tärkeänä.” 
Kpl 17. Ed. Packalénin ja Tuomiojan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti muokata kappaleen viimeinen lause seuraavaan muotoon: ”…, että UNIFIL:in toiminnassa kiinnitetään enenevässä määrin huomiota operaation tehtäviin kuuluvaan ja nyt puutteellisesti toteutuneeseen Libanonin armeijan vastuunkannon kehittämiseen ja lisäämiseen.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5. klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 13.5.2020 10.42