Pöytäkirja
UaVP
24
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 14.5.2020 klo 12.00—13.30
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Petteri
Orpo
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Satu
Hassi
vihr (4, 5, 6) (3 osittain)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Ulkoministerien videoneuvottelu 15.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
; A 3
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön muistio 13.5.2020. 
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
4
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-301840
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
; A 4
Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kpl 3: Ed. Tuomiojan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti korvata kolmannen virkkeen sana ”keskeisin” sanalla ”yksi” 
Kpl 11: Päätettiin keskustelun päätteeksi, että kappaleen viimeisen virkkeen kirjaus ”modulaarinen” muutetaan kuulumaan seuraavasti ”aiempaa modulaarisempi”. 
Kpl 14: Päätettiin keskustelun päätteeksi, ed. Tuomiojan ehdotuksesta yksimielisesti kirjata kappale kuulumaan seuraavasti: ”Ulkoasiainvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että suunnitelmat Suomen osallistumisesta EU:n taisteluosastoihin tämän kertaisen valmiusvuoron jälkeen ovat avoinna ja toteaa, että mahdolliseen uuteen osallistumiseen tulee varautua ottamaan kantaa.” 
Kpl 15: Päätettiin ed. Tuomiojan ehdotuksesta yksimielisesti muokata kappale 15 kuulumaan seuraavasti: ”EU:n neuvoston päätös taisteluosaston käytöstä operaatioissa edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä. Ulkoasiainvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen valmiusvuoron alkua ja sen aikana eduskunta pidetään informoituna kaikista sellaisista kehityskuluista, jotka saattaisivat johtaa taisteluosaston käyttöön. Kun päätös taisteluosastojen käytöstä tehdään yksimielisesti on tärkeää, että Suomen kanta muodostetaan asianmukaisesti yhteistyössä eduskunnan kanssa. EU:n taisteluosastoja koskeva kansallinen päätöksenteko tehdään sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) mukaisesti.” 
Kpl 18: Päätettiin yksimielisesti kpl 15 tehtyjen muutosten seurauksena poistaa tämä kappale kokonaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.5. klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 15.5.2020 10.39