Pöytäkirja
UaVP
25
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Tiistai 19.5.2020 klo 12.00—13.05
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
; A 3
Jatkokirjelmä UTPJ 7/2020 vp - UTP 5/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta totesi perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
4
EU:n puolustusministereiden epävirallinen videokokous 12.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302720
puolustusministeriön muistio 13.5.2020.pdf
; A 4
Merkittiin saapuneeksi puolustusministeriön raportti 13.5.2020 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Reetta
Palojoensuu
puolustusministeriö
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
Raportointi valmis. 
5
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-302654
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
; A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.5. klo 11.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 18.03