Pöytäkirja
UaVP
3
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 14.6.2019 klo 11.00—12.25
Läsnä
puheenjohtaja
Laura
Huhtasaari
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Sheikki
Laakso
ps (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (24 osittain)
jäsen
Antti
Lindtman
sd 24, 25, 26
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (24 osittain)
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (24 osittain)
varajäsen
Mikko
Lundén
ps
varajäsen
Juha
Mäenpää
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
2.1
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Anna-Maja Henriksson ja Li Andersson on nimitetty valtioneuvoston jäseniksi 6.6.2019. Siten heidän jäsenyys ulkoasiainvaliokunnassa on perustuslain 48 §:n 1 momentin mukaan päättynyt. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden ulkoministerikokous 13.5.2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
; A 3
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254382
ulkoministeriön raportti 24.5.2019
Jatkokirjelmä UTPJ 1/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Kertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254377
ulkoministeriön muistio 2.5.2019
; A 4
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
5
Valtioneuvoston selvitys Naton rauhankumppanuusohjelmasta; Suomen PARP-neuvottelut
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
; A 5
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254385
puolustusministeriön muistio 8.5.2019
Jatkokirjelmä UTPJ 2/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UTPJ 2/2019 vp - UTP 9/2008 vp. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaaviin tekoihin liittyvistä rajoittavista toimenpiteistä
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
; A 6
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 3/2019 vp - UTP 5/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 2/2019 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
7
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa 16.5.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-254322
Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa 16.5.2019
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 22.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-254236
Ulkoasiainneuvosto 13.5.2019, Bryssel
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 17.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 14.5.2019 (Ulkoasianneuvosto puolustusministerikokoonpanossa)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: puolustusministeriön raportti 20.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Raportointi valmis. 
10
Epävirallinen päämieskokous 9.5.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-254301
Epävirallinen päämieskokous 9.5. sibiujulistus fi
EUN-raportti EDK-2019-AK-254291
Epävirallinen päämieskokous 9.5.2019 muistio
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi valtioneuvoston kanslian muistio 13.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit))
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2019-AK-254317
Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 27.5.2019; Suomen tavoitteet
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 15.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 29.5.2019. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254006
Coreper IA item note
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254009
Komission ehdotus neuvoston päätökseksi koskien EY:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiasopimuksen uusimista
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254008
Neuvoston päätösluonnos koskien EY:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiasopimisen uusimista
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254010
EU:n tunnustamattomuuspolitiikasta koskien Krimiä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254007
Coreper IA item note
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254005
EY:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiasopimuksen uusiminen
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 6/2019 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254229
EU-Uusi-Seelanti vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 3/2019 vp - E 88/2017 mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 3/2019 vp - E 88/2017 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 2/2019 vp - E 87/2017 mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 2/2019 vp - E 87/2017 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
15
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN: Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon EU-Kiina suhteiden tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253290
Euroopan komission ja ulkoasiainhallinnon tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Eurooppa-neuvostolle: "EU-China – A strategic outlook"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin tiedonanto "Euroopan unioni, Latinalainen Amerikka ja Karibia: Yhdistäen voimat yhteiselle tulevaisuudelle"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253653
Euroopan unionin tiedonanto "Euroopan unioni, Latinalainen Amerikka ja Karibia: Yhdistäen voimat yhteiselle tulevaisuudelle"
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Sähköisen kaupan useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253816
Sähköisen kaupan useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 5/2019 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
18
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 9.4.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253104
EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 9.4.2019
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252430
EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 9.4.2019
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valmistelu 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: ulkoministeriön perusmuistio 13.3.2019 (kirjallinen käsittely 15.3.2019). 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 38/2018 vp - E 128/2018 vp. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252965
Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 133/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
20
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Japanin välinen huippukokous 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253964
EU:n ja Japanin välinen huippukokous 25.4.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253057
EU:n ja Japanin välinen huippukokous 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön muistio 8.4.2019. 
Raportointi 
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 1/2019 - E 136/2018 vp. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
21
Pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordefco) puolustusministerikokous, Visby 9. - 10.4.2019
Valiokunnan oma asia
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254819
Puolustusministeriön muistio 13.5.2019
; A 21
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: puolustusministeriön muistio 13.5.2019. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
22
OECD:n ministerikokous 22. - 23.5.2019 Pariisissa
Valiokunnan oma asia
Valiokunnan oma asia
; A 22
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254808
Ulkoministeriön raportti 5.6.2019
; B 22
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254810
ennakkotiedote_OECD:n ministerikokous kevät 2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254811
ulkoministeriön raportti 13.5.2019
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkoministeriön muistiot 13.5.2019 (tavoitemuistio) ja 5.6.2019 (raportti). 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.6.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2019-AK-255314
Ulkoasianneuvosto 17.6.2019; Suomen tavoitteet
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön muistio 12.6.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
24
Valtioneuvoston selvitys: selvitys Suomen ja UNOPSin isäntämaasopimusneuvottelujen tilanteesta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255451
ulkoministeriön muistio 11.6.2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos
Kirsti
Pohjankukka
ulkoministeriö
hallitusneuvos
Antero
Toivainen
valtiovarainministeriö
yksikönpäällikkö
Pasi
Pöysäri
ulkoministeriö
Asian käsittely jatkuu 19.6.2019. 
25
Muut asiat
- Muistutettiin valiokuntaa Vietnamin ulkoasiainvaliokunnan vierailusta ja lounaasta 18.6.2019 klo 12.00. 
26
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 18.6.2019 klo 15.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 11:03