Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja UaVP 30/2020 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 11.6.2020 klo 12.00—13.05

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Petteri Orpo kok jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Tom Packalén ps jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Mikko Savola kesk jäsen Juha Sipilä kesk jäsen Ville Tavio ps varajäsen Ilkka Kanerva kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Al-Holin leirillä pidettyjen suomalaisten palaaminen Suomeen 31.5.2020

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 9/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 10/2020 vp; A 3
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-307513
ulkoministeriön muistio 10.6.2020

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 12/2020 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 10/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306965
Komission päivitetty työohjelma 2020

Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Valiokunta päätti, ettei asian EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline

Valtioneuvoston E-selvitysE 64/2020 vp

Valiokunta päätti, ettei asian E 64/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 88/2018 vp

Valiokunta päätti, ettei asian U 88/2018 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Venezuela-ajankohtaiskatsaus

Valiokunnan oma asiaO 45/2020 vp
Valiokunnan oma asiaO 45/2020 vp; A 7

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkoministeriön muistio 10.6.2020. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma 2020-2024; määräenemmistöpäätöksenteko neuvostossa

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 10/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305056
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma 2020-2024; määräenemmistöpäätöksenteko neuvostossa
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308216
UTP 10/2020 vp UaV 11.06.2020 lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
; A 8

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos  Heidi  Kaila valtioneuvoston kanslialiite
  • yksikönpäällikkö Matti Nissinen ulkoministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 16.6.2020 klo 12.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa