Pöytäkirja
UaVP
33
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Tiistai 26.11.2019 klo 12.00—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Petteri
Orpo
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Tom
Packalén
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 18.11.2019 (kirjallinen menettely 21.11.2019).. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
; A 3
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 9/2019 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UTPJ 9/2019 vp - UTP 8/2015 vp. 
5
Latinalaisen Amerikan ajankohtaiskatsaus
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277885
O 66/2019 vp UaV 26.11.2019 yksikönpäällikkö Anu Vuori-Kiikeri, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa oli kuultavana: 
yksikönpäällikkö
Anu
Vuori-Kiikeri
ulkoministeriö
liite A 5
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.11. klo 11.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 2.12.2019 14.39