Pöytäkirja
UaVP
35
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 11.00—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (5, 6 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Petteri
Orpo
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Tom
Packalén
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok (1, 2, 3, 4, 5)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps (6, 7, 8, 9)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Yhdysvaltain välisen avaruustilannetietoisuuteen (SSA, Space Situational Awareness) liittyvän yhteistyön käynnistäminen
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-269654
Suomen ja Yhdysvaltain välisen avaruustilannetietoisuuteen (SSA, Space Situational Awareness) liittyvän yhteistyön käynnistäminen
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Eurooppa-neuvoston 15.12.2016 seuranta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UTPJ 8/2019 vp 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-275603
ulkoministeriön muistio 19.11.2019
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Sari
Rautio
ulkoministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Matti
Kemppilä
puolustusministeriö
majuri, Merivoimien operatiivinen osasto
Esa
Rautio
Puolustusvoimat
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 21.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 21.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-276894
Ulkoasiainneuvosto kauppaministerikokoonpanossa 21.11.2019
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Ilkka-Pekka
Similä
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Satu
Santala
ulkoministeriö
avustaja
Laura
Quist
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.12.2019 klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 7.2.2020 11:15