Pöytäkirja
UaVP
37
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Keskiviikko 4.12.2019 klo 11.00—12.40
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r (11, 12) (10 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) (10 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) (10 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (9) (8, 10 osittain)
jäsen
Petteri
Orpo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Tom
Packalén
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Ville
Tavio
ps
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) (10 osittain)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps (9) (8 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Täysistunnossa 3.12.2019 suoritetussa vaalissa ulkoasiainvaliokunnan varsinaisena jäsenenä toimineen Jutta Urpilaisen tilalle valittiin ulkoasiainvaliokunnan varajäsenenä toiminut Kristiina Salonen. Varajäseneksi vaalissa valittiin Maria Guzenina. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278024
ulkoministeriön muistio 29.11.2019
; A 4
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278025
kriisinhallintakartta marraskuu 2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n siviilikriisinhallintaoperaation perustaminen Keski-Afrikan tasavaltaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
; A 5
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Ei enempiä toimenpiteitä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Sisäministeriön ja Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden ministeriön yhteinen julistus turvallisuusuhkien torjunnasta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
; A 6
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes julistus on allekirjoitettu. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Etyjin ministerikokous Bratislavassa 5.-6.12.2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278013
ulkoministeriön muistio 28.11.2019
; A 7
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valmistelu. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
8
Euroopan unionin neuvoston kokous 11.11.2019 (ulkoasiainneuvosto 11.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278102
UM2019-01111.pdf
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön raportti 15.11.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
alivaltiosihteeri
Pekka
Puustinen
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.12.2019 (ulkoasiainneuvosto 9.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 2.12.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278269
UTP 8/2015 vp UaV 04.12.2019 viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta, Lääkärit Ilman Rajoja Asiantuntijalausunto
; A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278315
UTP 8/2015 vp UaV 04.12.2019 Suomen Punainen Risti Asiantuntijalausunto
; B 10
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Kalle
Kekomäki
sisäministeriö
viestintäpäällikkö
Kaisa
Väkiparta
Lääkärit Ilman Rajoja
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Punainen Risti
liite
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.12.2019 klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 14.15