Pöytäkirja
UaVP
39
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 13.12.2019 klo 11.00—12.40
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Petteri
Orpo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: ASEM-ulkoministerikokous 15.-16.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-279801
ASEM-ulkoministerikokous 15.-16.12.2019
Ennakkokäsittely 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 60/2019 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) talouskumppanuussopimuksista (Economic Partnership Agreements, EPA): neuvotteluohjeiden päivitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-279617
Neuvottelut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) talouskumppanuussopimuksista (Economic Partnership Agreements, EPA): neuvotteluohjeiden päivitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 59/2019 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
5
Joulukuun Eurooppa-neuvosto ja artikla 50 Eurooppa-neuvosto 12.–13.12.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-279761
st13906.fi19
Merkittiin saapuneeksi VNK:n tavoitemuistio ja päätelmäluonnokset (kirjallinen menettely 11.12.2019). 
Valmistelu 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaaviin tekoihin liittyvistä rajoittavista toimenpiteistä
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
; A 6
Jatkokirjelmä UTPJ 11/2019 vp - UTP 5/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 
Kirjallinen menettely 12.12.2019. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-279783
UTP 8/2015 vp UaV 13.12.2019 viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta, Lääkärit Ilman Rajoja Asiantuntijalausunto
; A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-279782
UTP 8/2015 vp UaV 13.12.2019 viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta, Lääkärit Ilman Rajoja Asiantuntijalausunto
; B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-279600
UTP 8/2015 vp UaV 13.12.2019 professori Henrik Ringbom, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
; C 7
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UTPJ 9/2019 vp - UTP 8/2015 vp 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Henrik
Ringbom
Turun yliopisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
viestintäpäällikkö
Kaisa
Väkiparta
Lääkärit Ilman Rajoja
liite
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 8/2019 vp: Ulkoasiainvaliokunta pitää perusteltuna sitä, että Suomi jatkaa osallistumista EUNAVFOR MED Sophia -operaatioon 1.1. - 31.12.2020. Osallistuminen kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin on tärkeä osa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Valiokunta toteaa tässä yhteydessä palaavansa operaation toiminnan tarkasteluun, kun valiokunta keväällä 2020 käsittelee operaation mandaatin uudistamista. 
8
Suomi-Ruotsi puolustusyhteistyö
Valiokunnan oma asia
O 73/2019 vp
Valiokunnassa oli kuultavana: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
9
Tilannekatsaus kansainväliseen 5G-keskusteluun
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa oli kuultavana: 
suurlähettiläs
Janne
Taalas
ulkoministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
10
Muut asiat
Valiokunta keskusteli 5. - 7.2.2020 Brysselin matkan delegaatiosta 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.12.2019 klo 9.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 13.12.2019 16:03