Pöytäkirja
UaVP
4
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—15.33
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Petteri
Orpo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
(asiakohdat 1-6)
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
(asiakohdat 7-10)
1
Avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Erkki Tuomioja avasi kokouksen 
2
Nimenhuuto
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 18.6.2019, jossa luetellaan ulkoasiainvaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita puheenjohtajakseen edustaja Tuomiojan ehdotuksesta edustaja Niikon 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Niikko ryhtyi johtamaan kokousta 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita varapuheenjohtajakseen edustaja Niikon ehdotuksesta edustaja Erkki Tuomiojan 
7
Valiokunnan sihteerin tehtävän täyttäminen
Merkittiin, että valiokuntaneuvos Tiina Larvala ja Jonna Laurmaa poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Apulaispääsihteeri selosti virantäyttömenettelyn ja esitteli virkaa hakeneiden henkilöiden ansioluettelot. Valiokunta päätti kutsua haastateltavaksi valiokuntaneuvos Tiina Larvalan ja valiokuntaneuvos Jonna Laurmaan sekä yksikön päällikkö Teemu Sepposen. 
8
Muut asiat
Ei ollut 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.6. klo 11.00 
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 14:15