Pöytäkirja
UaVP
5
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 11.00—11.55
Läsnä
puheenjohtaja Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Petteri
Orpo
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok
varajäsen
Elina
Lepomäki
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps
varajäsen
Kristiina
Salonen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 19 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi VNK:n tavoitemuistio 17.6.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääministeri
Antti
Rinne
EU-asioiden alivaltiosihteeri
Jari
Luoto
valtioneuvoston kanslia
kansainvälisten asioiden erityisavustaja
Lauri
Voionmaa
valtioneuvoston kanslia
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta niiltä osin kuin keskustelu käsitteli (i) EU-nimityksiä sekä (ii) suomalaisten ISIS-taistelijoiden lasten tilannetta. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen koskevan sopimuksen neuvotteluista (Sopimus EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä U 2/2011 vp - UJ 3/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: 10.7.2019. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, koska muistio sisältää EU:n ja Suomen neuvottelukantoja. Vaiteliaisuutta pyydetään siihen saakka, että liittymissopimus on tullut voimaan. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: selvitys Suomen ja UNOPSin isäntämaasopimusneuvottelujen tilanteesta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255451
ulkoministeriön muistio 11.6.2019
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 3/2019 vp: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston linjaan ja pitää tärkeänä sitä, että avoimissa neuvottelukysymyksissä pyritään lopputulokseen ensisijaisesti Suomen esitysten mukaisesti. Mitä ajoneuvon verottomaan tuontiin tai hankintaan tulee, pitää valiokunta riskialttiina sellaista neuvotteluratkaisua, joka asettaisi UNOPS:in henkilökunnan eriarvoiseen asemaan vastaavassa asemassa oleviin diplomaattisten edustustojen virkamiehiin nähden. Mikäli ajoneuvon verottomaan tuontiin tai hankintaan liittyvää verovapautta nykykäytännöstä laajennettaisiin, voisi se johtaa myös muiden Suomessa toimivien kansainvälisten järjestöjen vastaavanlaisiin vaateisiin. Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että selvyyden vuoksi Suomen tulee harkita myös sopimuksen lopullista nimeä. 
6
Valtioneuvoston selvitys Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaaviin tekoihin liittyvistä rajoittavista toimenpiteistä
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
; A 6
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 4/2019 vp - UTP 5/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 4/2019 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
7
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Kertomus
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
Valiokunta päätti, ettei asian K 11/2019 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Kertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254377
ulkoministeriön muistio 2.5.2019
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lähetystöneuvos
Anu
Konttinen
ulkoministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
9
Muut asiat
-Keskusteltiin UaV:n syksyn 2019 matkoista 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.6.2019 klo 12.15 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 15.30