Pöytäkirja
UaVP
52
2018 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Tiistai 12.6.2018 klo 12.00—13.10
Läsnä
puheenjohtaja
Matti
Vanhanen
kesk
varapuheenjohtaja
Pertti
Salolainen
kok
jäsen
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Simon
Elo
sin (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Tiina
Elovaara
sin
jäsen
Pekka
Haavisto
vihr
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk
jäsen
Aila
Paloniemi
kesk
jäsen
Antti
Rinne
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Lenita
Toivakka
kok
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Jutta
Urpilainen
sd
jäsen
Stefan
Wallin
r
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
Valtioneuvoston selonteko
Ennakkokuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Timo
Kantola
ulkoministeriö
erityisasiantuntija
Niina
Tenhio
ulkoministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Eurooppa-neuvoston 15.12.2016 seuranta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Liite A 4
Jatkokirjelmä UTPJ 14/2018 vp - UTP 3/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion osalta kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UTPJ 14/2018 vp - UTP 3/2017 vp. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja säännönmukaista siirtolaisuutta käsittelevä neuvotteluprosessi YK:n puitteissa ja globaalia pakolaisuutta käsittelevä konsultaatioprosessi YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston puitteissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-194848
Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva neuvotteluprosessi YK:n puitteissa
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 43/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys Naton rauhankumppanuusohjelmasta; Suomen PARP-neuvottelut
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
7
Valtioneuvoston selvitys Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistuvista pakotteista; YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1596(2005) toimeenpano
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
8
Valtioneuvoston selvitys ulkosuhdehallinnon ehdotuksesta EU:n erityisedustajan nimittämiseksi Bosnia-Hertsegovinaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
9
Valtioneuvoston selvitys EU:n siviilikriisinhallintaoperaation perustamisesta Maliin (EUCAP Sahel Mali)
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
10
Valtioneuvosto selvitys Ehdotus neuvoston päätökseksi ISIL-järjestön (Daesh) ja al-Qaida-järjestön jäseniin sekä heitä lähellä oleviin ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä sekä yhteisen kannan 2002/402/YUTP kumoamisesta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
11
Valtioneuvoston selvitys: YTPP-Sotilasoperaatioissa ja harjoituksissa sovellettavia hankintoja ja palveluja koskeva Euroopan Unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen sopimus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
12
Hallituksen vuosikertomus 2017
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-196257
Hallituksen vuosikertomus 2017
Liite A 12
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kpl 4: Ed. Haaviston ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti muuttaa kappaleen viimeisen virkkeen loppu kuulumaan: ”… kehityspolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan.” ja lisätä kappaleen loppuun uusi seuraavansisältöinen virke: ”Lisäksi valiokunta toistaa vuoden 2017 budjettilausunnossa esitetyn kantansa, että hallituksen tulee tehdä ohjelma kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi vastuullisella ja ennakoivalla tavalla asteittain kohti 0,7 prosentin tavoitetasoa.” 
Kpl 5: Ed. Salolaisen ja Tuomiojan ehdotuksista päätettiin yksimielisesti muokata kappaleen toiseksi viimeinen virke muotoon: ” Saadun selvityksen mukaan alustavat arviot uudesta toimintamallista ovat voittopuolisesti myönteisiä.” Lisäksi päätettiin yksimielisesti lisätä kappaleen viimeisen virkkeen loppuun seuraava lause: ”… , muun muassa hallituksen vuosittaisten kertomusten kautta.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Muut asiat
14
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on ke 13.6.2018 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 14.6.2018 18.09