Pöytäkirja
UaVP
6
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Keskiviikko 26.6.2019 klo 11.45—12.50
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Petteri
Orpo
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Juha
Sipilä
kesk (1, 2, 3)
varajäsen
Markus
Lohi
kesk (5, 6, 7, 8)
varajäsen
Markus
Mustajärvi
vas
varajäsen
Sakari
Puisto
ps
varajäsen
Kristiina
Salonen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
(asiakohta 6)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Ajankohtaiskatsaus Syyrian tilanteeseen
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
konsuliyksikön päällikkö
Antti
Putkonen
ulkoministeriö
diplomaattiavustaja
Miia
Rainne
ulkoministeriö
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kuulemisen siltä osin, kun käsitellyt kysymykset koskivat yksittäisiä leirillä olevia suomalaisia. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2019: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiakohtaa ei käsitelty tässä kokouksessa, käsittely siirtyy toiseen ajankohtaan. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Raportointi 
Merkittiin saapuneeksi valtioneuvoston raportti 21.6.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääministeri
Antti
Rinne
EU-asioiden alivaltiosihteeri
Jari
Luoto
valtioneuvoston kanslia
EU-asioiden valtiosihteeri
Kare
Halonen
valtioneuvoston kanslia
EU-asioiden erityisavustaja
Pilvi-Elina
Kupias
valtioneuvoston kanslia
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta siltä osin kun käsiteltiin yksittäisten jäsenmaiden kantoja ilmastopakettiin. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Hallinnolliset asiat
Merkittiin, että valiokuntaneuvokset Larvala ja Laurmaa poistuivat kokouksesta. 
Valiokunta päätti esittää, että valiokuntaneuvoksen virkaan nimitetään valiokuntaneuvos Tiina Larvala ja että hänet määrätään toimimaan ulkoasiainvaliokunnan sihteerinä. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.9. klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 10.36