Viimeksi julkaistu 30.11.2021 16.00

Pöytäkirja UaVP 69/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Tiistai 30.11.2021 klo 12.00—12.50

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Jussi Saramo vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) jäsen Ville Tavio ps jäsen Elina Valtonen kok jäsen Matti Vanhanen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Satu Hassi vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Etyjin ulkoministerikokous Tukholmassa 1.-3.12.2021 ja mahdollinen Suomen Etyj-puheenjohtajuus 2025

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 35/2021 vp; A 3

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkoministeriön valmistelumuistio 29.11.2021. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä 3.12.2021 saakka. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Naton ulkoministerikokous 30.11.-1.12.2021

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 36/2021 vp; A 4

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkoministeriön valmistelumuistio 25.11.2021. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n toimintasuunnitelma ihmissalakuljetuksen torjumiseksi (2021-2025)

Valtioneuvoston E-selvitysE 123/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

6.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtioneuvoston selontekoVNS 9/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 10/2021 vp; A 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-413349
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)
; B 6

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 10/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7.  Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 19/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 13/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-413467
VNS 5/2021 vp UaV 30.11.2021 kansainvälisten ohjelmien vt. päällikkö Toni Jokinen, Suomen Punainen Risti Asiantuntijalausunto
; A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-413469
VNS 5/2021 vp UaV 30.11.2021 toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, Suomen UN Women - Finlands UN Women ry Asiantuntijalausunto
; B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-413482
VNS 5/2021 vp UaV 30.11.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
; C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-413500
VNS 5/2021 vp UaV 30.11.2021 Laajan turvallisuuden verkosto WISE Asiantuntijalausunto
; D 7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • kansainvälisten ohjelmien vt. päällikkö Toni Jokinen Suomen Punainen Ristiliite
  • toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas Suomen UN Women - Finlands UN Women ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
  • Laajan turvallisuuden verkosto WISEliite

Merkittiin selvitys saaduksi. 

8.  Muut asiat

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 2.12. klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tiina 
Larvala