Viimeksi julkaistu 16.12.2021 14.30

Pöytäkirja UaVP 70/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 2.12.2021 klo 12.00—12.55 (virallinen etäkokous)

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Kimmo Kiljunen sd (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd jäsen Jussi Saramo vas jäsen Mikko Savola kesk jäsen Elina Valtonen kok jäsen Matti Vanhanen kesk jäsen Anne-Mari Virolainen kok (4, 5, 6) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 19/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 13/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414103
VNS 5/2021 vp UaV 02.12.2021 vt. toiminnanjohtaja Gary Klaukka, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry Asiantuntijalausunto
; A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414104
VNS 5/2021 vp UaV 02.12.2021 johtaja Petri Vuorio, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
; B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414105
VNS 5/2021 vp UaV 02.12.2021 asiantuntija, kehityspolitiikka Silla Ristimäki, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry Asiantuntijalausunto
; C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414106
VNS 5/2021 vp UaV 02.12.2021 Ihmisoikeusliitto Asiantuntijalausunto
; D 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • vt. toiminnanjohtaja Gary Klaukka Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ryliite
  • johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
  • asiantuntija, kehityspolitiikka  Silla Ristimäki Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Ihmisoikeusliittoliite

Merkittiin selvitys saaduksi. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 kumoamisesta (GSP-järjestelmän uudistaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 66/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lähetystöneuvos Eeva Lahti ulkoministeriö
  • yksikönpäällikkö Kent Wilska ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 3.12. klo 11.45. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tiina 
Larvala