Viimeksi julkaistu 3.12.2021 14.42

Pöytäkirja UaVP 71/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Perjantai 3.12.2021 klo 11.45—13.00

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Katri Kulmuni kesk (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Mikko Savola kesk jäsen Ville Tavio ps jäsen Elina Valtonen kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Matti Vanhanen kesk jäsen Anne-Mari Virolainen kok (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) varajäsen Satu Hassi vihr (1, 2, 3, 4) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 kumoamisesta (GSP-järjestelmän uudistaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 66/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Ukraina – ajankohtaiskatsaus

Valiokunnan oma asiaO 46/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
 • apulaisosastopäällikkö Mikko Kivikoski ulkoministeriö

Valiokunta totesi perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kuulemisen osilta, jotka koskivat joukkomääriä raja-alueilla. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n Maliin kohdistamat rajoittavat toimenpiteet

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 38/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta totesi perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
 • yksikönpäällikkö Matti Nissinen ulkoministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Wagner-ryhmään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 37/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta totesi perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
 • yksikönpäällikkö Matti Nissinen ulkoministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Naton ulkoministerikokous 30.11.-1.12.2021

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 36/2021 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 24/2021 vp - UTP 36/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta totesi perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
 • osastopäällikkö Piritta Asunmaa ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Etyjin ulkoministerikokous Tukholmassa 1.-3.12.2021 ja mahdollinen Suomen Etyj-puheenjohtajuus 2025

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 35/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
 • osastopäällikkö Piritta Asunmaa ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 7.12.2021 klo 12.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tiina 
Larvala 
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa