Pöytäkirja
VaVP
1
2021 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 5.2.2021 klo 11.30—12.58
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Matias
Marttinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344498
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345275
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 50/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävänä on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: 16.2.2021. 
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 52/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävän on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: 16.2.2021. 
Päätettiin kuulla asiantuntijoina valtioneuvoston kansliaa ja valtiovarainministeriötä. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-344593
u-jatkokirje koskien asetusehdotuksia Erasmus, Luova Eurooppa ja Solidaarisuusjoukot -rahoitusohjelmiksi
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle mainitun direktiivin tietyissä säännöksissä käytettävien ilmaisujen merkityksen määrittelemiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Lakialoite laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
7
Toimenpidealoite turvetuotannon turvaamisesta maassamme sekä turpeen energiakäytön jatkamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
8
Toimenpidealoite koronalisän myöntämisestä koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon osallistuneelle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
9
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2021-AK-346751
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345453
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 valtiovarainministeri Matti Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345222
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345425
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 hankejohtaja Mikko Vähä-Sipilä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345426
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345223
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345370
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345371
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-342930
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 Länsi-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
I 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345429
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
J 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345430
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
K 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345431
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
L 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345432
VNS 6/2020 vp VaV 19.01.2021 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
M 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345693
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
N 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345694
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
O 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345725
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
P 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345575
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 yliopistonlehtori Juha Tervala, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Q 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345478
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
R 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345479
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
S 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345885
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 professori Bengt Holmström Asiantuntijalausunto
T 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345481
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
U 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345748
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
V 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345887
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
X 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345486
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Etelä-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
Y 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345713
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Z 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345655
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
Å 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345888
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Ä 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345696
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
Ö 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345773
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
AA 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345703
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
BB 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345700
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Mielenterveyden keskusliitto Asiantuntijalausunto
CC 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345889
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
DD 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346024
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 toimitusjohtaja Aleksi Randell, Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
EE 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346084
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 toimitusjohtaja Aleksi Randell, Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
FF 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346028
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 asiantuntija Mari Nasser, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
GG 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345997
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
HH 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345998
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
II 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346005
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 pääekonomisti Maarit Lindström, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
JJ 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346018
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtaja Kati Kuusisto, Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
KK 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345925
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj Asiantuntijalausunto
LL 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345926
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj Asiantuntijalausunto
MM 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346040
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
NN 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346063
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtava asiantuntija Janica Ylikarjula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
OO 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346132
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 ekonomisti Anni Marttinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
PP 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346295
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 ekonomisti Antti Koskela, STTK ry Asiantuntijalausunto
QQ 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346102
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski, Akava ry Asiantuntijalausunto
RR 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346256
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
SS 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346186
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
TT 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346187
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto_Liite 1
UU 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346188
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto_Liite 2
VV 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346335
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
XX 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346333
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Executive Director Teija Lahti-Nuuttila, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
YY 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346334
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Executive Director Teija Lahti-Nuuttila, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
ZZ 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346519
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
ÅÅ 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346520
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
ÄÄ 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346399
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
ÖÖ 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346400
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
AAA 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346314
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 maakuntajohtaja Kari Häkämies, Maakuntaliittojen yhteistyöelin Asiantuntijalausunto
BBB 9
Tulevaisuusvaliokunnan lausunto TuVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunnassa oli kuultavana (etäkuuleminen): 
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
valtiovarainministeriö
liite
valtiosihteeri kansliapäällikkönä
Juha
Majanen
valtiovarainministeriö
kansliapäällikkö
Anita
Lehikoinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
hankejohtaja
Mikko
Vähä-Sipilä
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Heli
Hätönen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Antti
Hautaniemi
sosiaali- ja terveysministeriö
yksikön johtaja
Sanna
Ruuskanen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Juha
Tervonen
liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja
Elina
Thorström
liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja, viestintäneuvos
Päivi
Antikainen
liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja
Maria
Rautavirta
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Kaisa
Kuukasjärvi
liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja
Maija
Ahokas
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Heidi
Mäntylä
liikenne- ja viestintäministeriö
kansliapäällikkö
Juhani
Damski
ympäristöministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Länsi-Suomen maakuntien liitot
liite
BIOS-tutkimusyksikkö
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
johtaja
Mari
Pantsar
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
yliopistonlehtori
Juha
Tervala
Helsingin yliopisto
liite
hallituksen puheenjohtaja
Mika
Anttonen
St1 Nordic Oy
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Bengt
Holmström
liite
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
Pellervon taloustutkimus PTT
liite
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
Etelä-Suomen maakuntien liitot
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
Keskuskauppakamari
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
Mielenterveyden keskusliitto
liite
Luontopaneeli
liite
Estyneenä poissa oli: 
professori
Vesa
Puttonen
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
toimitusjohtaja
Aleksi
Randell
Rakennusteollisuus RT ry
liite
vaikuttajaviestinnän asiantuntija
Pauliina
Kaaresvirta-Huhta
Rakennusteollisuus RT ry
asiantuntija
Mari
Nasser
Energiateollisuus ry
liite
johtaja
Matti
Mannonen
Teknologiateollisuus ry
liite
pääekonomisti
Maarit
Lindström
Metsäteollisuus ry
liite
johtaja
Kati
Kuusisto
Tapahtumateollisuus ry
liite
toimitusjohtaja
Jussi
Pesonen
UPM-Kymmene Oyj
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
johtava asiantuntija
Janica
Ylikarjula
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
ekonomisti
Anni
Marttinen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
ekonomisti
Antti
Koskela
STTK ry
liite
yhteiskunta-asioiden päällikkö
Vesa
Vuorenkoski
Akava ry
liite
ekonomisti
Petri
Malinen
Suomen Yrittäjät ry
liite
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 29.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
pääjohtaja
Heikki
Mannila
Suomen Akatemia
liite
Executive Director
Teija
Lahti-Nuuttila
Business Finland Oy
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
liite
erityisasiantuntija
Jari
Vaine
Suomen Kuntaliitto
maakuntajohtaja
Kari
Häkämies
Maakuntaliittojen yhteistyöelin
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunta kävi epävirallista keskustelua epävirallisessa etäkokouksessa 29.1.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346759
HE 241/2020 vp VaV 05.02.2021 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346760
HE 241/2020 vp VaV 05.02.2021 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346761
HE 241/2020 vp VaV 05.02.2021 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346762
HE 241/2020 vp VaV 05.02.2021 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
D 10
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kuntien takauskeskus
liite
Päätettiin kutsua valiokuntaan kuultaviksi sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Muista asiantuntijoista keskustellaan seuraavassa kokouksessa. 
11
Toissijaisuusasioiden lista
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 87, TS 92 ja TS 97/2020 vp 
12
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2021-AK-347507
Valiokuntatyö poikkeusoloissa.pdf
A 12
Esityslistan liite EDK-2021-AK-347508
Etätyön tietotekniikka.pdf
B 12
- Merkittiin tiedoksi puhemiesneuvoston päätös 2.2.2021, että valiokuntien epävirallisissa etäkokouksissa on noudatettava soveltuvin osin puhemiesneuvoston 1.2.2020 päätöstä valiokunnan etätyöstä poikkeuksellisissa oloissa ja 21.2.2020 päätöstä eduskunnan tietotekniikasta poikkeuksellisissa oloissa. 
- European Semester Conference - Inter-parliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the EU (Art. 13:n mukainen kokous) järjestetään etäyhteyksin maanantaina 22.2.2021 klo 14.45 – 18.45. Todettiin, että valtiovarainvaliokunnasta konferenssiin osallistuvat pj. Koskinen ja ed. Kulmuni. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 9.2.2021 klo 12.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
Viimeksi julkaistu 11.2.2021 9.40