Pöytäkirja
VaVP
12
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 11.10.2019 klo 11.30—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varapuheenjohtaja
Antti
Rantakangas
kesk (pj. 1—2, 3 osittain)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Vpj. Rantakangas totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi UK:n erotessa unionista ilman sopimusta (solidaarisuusrahastoasetus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261426
Brexit; Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Martta
Viitaniemi
työ- ja elinkeinoministeriö
Merkittiin, että pj. Koskinen saapui paikalle ja ryhtyi johtamaan kokousta. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-264578
Asiantuntijasuunnitelma JTS, TAE, LTAE.pdf
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264590
VNS 2/2019 vp VaV 11.10.2019 budjettineuvos Tero Tyni, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264605
VNS 2/2019 vp VaV 11.10.2019 johtaja, kuntatalous Ilari Soosalu, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 4
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jukka
Mattila
valtiovarainministeriö
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
johtaja, kuntatalous
Ilari
Soosalu
Suomen Kuntaliitto
liite
johtaja, alueet ja yhdyskunnat
Jarkko
Huovinen
Suomen Kuntaliitto
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. A 5 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
liite B 5
erityisasiantuntija
Jukka
Mattila
valtiovarainministeriö
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
johtaja, kuntatalous
Ilari
Soosalu
Suomen Kuntaliitto
liite C 5
johtaja, alueet ja yhdyskunnat
Jarkko
Huovinen
Suomen Kuntaliitto
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
liite A 6
erityisasiantuntija
Jukka
Mattila
valtiovarainministeriö
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
johtaja, kuntatalous
Ilari
Soosalu
Suomen Kuntaliitto
liite B 6
johtaja, alueet ja yhdyskunnat
Jarkko
Huovinen
Suomen Kuntaliitto
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Muut asiat
Senaatti-kiinteistöt kutsuu valiokunnan vierailulle Senaatti-kiinteistöihin. Ajankohdasta päätetään myöhemmin. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 15.10.2019 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 10.51