Pöytäkirja
VaVP
25
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 14.5.2020 klo 11.00—11.46
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(nimenhuudon jälkeen)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Toimenpidealoite
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302073
HE 66/2020 vp VaV 14.05.2020 valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto Asiantuntijalausunto
A 3
Lisätalousarvioaloitteet LTA 18—22/2020 vp ovat saapuneet valiokuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.5.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 14.5.2020 12.57