Viimeksi julkaistu 30.6.2021 13.10

Pöytäkirja VaVP 27/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Perjantai 18.6.2021 klo 11.30—12.43

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk jäsen Anders Adlercreutz jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Markku Eestilä kok  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Petri Honkonen kesk varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Katja Hänninen vas varajäsen Anne Kalmari kesk (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Jukka Kopra kok (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Ari Torniainen kesk 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Ilkka Lahti  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä ja varajäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Toimenpidealoite hoitoalan työntekijöille maksettavasta kertakorvauksesta koronapandemiasta aiheutuvan ylimääräisen työtaakan vuoksi

ToimenpidealoiteTPA 143/2020 vp

Asia käsiteltiin asiakohdassa 5. 

4.  Toimenpidealoite koronalisän myöntämisestä koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon osallistuneelle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

ToimenpidealoiteTPA 153/2020 vp

Asia käsiteltiin asiakohdassa 5. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 95/2021 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-382303
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi
A 5

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Päätettiin yksimielisesti, ettei toimenpidealoitteita TPA 143/2020 vp ja TPA 153/2020 vp yhdistetä tämän asian käsittelyyn. 

Esiteltiin mietintöluonnos. 

Pääluokat 21—33, 35 ja 36  

Osastot 11, 12 ja 15 

Verojaoston pj. Viitanen esitteli mietintöluonnoksen pääluokkan 28 ja osaston 15 osalta. 

Sivistys- ja tiedejaoston pj. Kiviranta esitteli mietintöluonnoksen pääluokan 29 osalta. 

Liikennejaoston jäsen Piirainen esitteli mietintöluonnoksen pääluokan 31 osalta. 

Työ- ja elinkeinojaoston pj. Savio esitteli mietintöluonnoksen pääluokan 32 osalta. 

Kunta- ja terveysjaoston pj. Filatov esitteli mietintöluonnoksen pääluokan 33 osalta. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yleisperustelut

Esiteltiin yleisperusteluja koskeva mietintöluonnos. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Essayahin kannattamana, että valiokunta hyväksyy vastalauseessa 2 (C 5) esitetyt 11 lausumaa.  

Ed. Vähämäki ehdotti ed. Savion kannattamana, että valiokunta hyväksyy vastalauseessa 1 (B 5) esitetyt 10 lausumaa.  

Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 

Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee toimittaa viimeistään tänään klo 13.00. 

Mietintöön jätettiin vastalause: (2 kpl). Ps sekä kok ja kd (B ja C 5). 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

Valtioneuvoston E-selvitysE 77/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-381819
Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtiovarainvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa päätöksenteossa RRF-asetuksen asettamien vaatimusten hyvää noudattamista sekä kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien huolellista arviointia valtioneuvoston kirjelmässä esitettyjen linjausten mukaisesti.Tässä arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös lausumat, jotka eduskunta hyväksyi omien varojen päätöksen (EV 54/2021 vp – HE 260/2020 vp) hyväksymisen yhteydessä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

KansalaisaloiteKAA 6/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-382005
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto
A 7

Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-382612
Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä komission ennakkoarvio vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • neuvotteleva virkamies Anna-Lotta Hyvärinen valtiovarainministeriö

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

9.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 13/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 22/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 23/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 15/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-382097
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025
A 9

Todettiin, että mietintöluonnos on esitelty valiokunnan epävirallisessa etäkokouksessa 15.6.2021 ja aloitettu epävirallinen yleiskeskustelu. 

Esiteltiin korjattu mietintöluonnos. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana päätettiin yksimielisesti muuttaa kappaleen 40 viimeinen virke näin kuuluvaksi: ”Esimerkkinä tällaisesta politiikkatoimesta voivat olla ekologiset kompensaatiot, joita kehitetään osana luonnonsuojelulain uudistamista.” 

Kappaleen 64 viimeinen virke muutettiin yksimielisesti näin kuuluvaksi: ”Uudistuksen vaikutus kustannusten kasvun hillintään riippuu myös siitä, missä määrin valtio pystyy eri keinoin ohjaamaan hyvinvointialueita kustannustehokkaaseen ja ennalta ehkäisevään toimintaan, sekä viime kädessä lisärahoituksen saamiselle asetettavien ehtojen kautta.” 

Kappaleen 80 viimeinen virke muutettiin yksimielisesti näin kuuluvaksi: ”Valiokunnan mielestä tätä linjausta on vielä syytä arvioida, koska kunta-alan työmarkkinaratkaisussa luovuttiin pääosin kilpailukykysopimukseen liittyneestä työajan pidennyksestä.” 

Lisäksi päätettiin yksimielisesti täydentää valiokunnan kannaottoehdotusta sanoilla ”...ja vaikuttavuuden...”. 

Lisäksi yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Essayah ehdotti, että valiokunnan kannanottoehdotus hyväksytään vastalauseessa 3 (D 9) esitetyn mukaisena. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana, että valiokunnan kannaottoehdotus hyväksytään vastalauseessa 2 (C 9) esitetyn mukaisena. 

Lisäksi ed. Vähämäki ehdotti ed. Savion kannattamana, että valiokunnan kannaottoehdotus hyväksytään vastalauseessa 1 (B 9) esitetyn mukaisena. 

Edustajien Heinonen ja Vähämäki ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. 

Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 

Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee toimittaa viimeistään tänään klo 13.00. 

Mietintöön jätettiin vastalause: 3 kpl (ps, kok ja kd) (B—D 9). 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Muut asiat

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 22.6.2021 klo 11.30 valiokunnan kokoushuoneessa (E 440). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ilkka 
Lahti