Viimeksi julkaistu 30.6.2021 13.52

Pöytäkirja VaVP 28/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Tiistai 22.6.2021 klo 11.30—11.43

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk jäsen Anders Adlercreutz jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Jari Koskela ps jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Matias Marttinen kok jäsen Sari Sarkomaa kok  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Mari Holopainen vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Petri Honkonen kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Toimi Kankaanniemi ps varajäsen Jukka Kopra kok  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Ari Torniainen kesk 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Ilkka Lahti  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä ja varajäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-382612
Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä komission ennakkoarvio vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Todettiin, että valiokunta hyväksyi 18.6.2021 asiassa kannanoton, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-383021
Hallituksen vuosikertomus 2020
A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 10.9.2021 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ilkka 
Lahti