Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.24

Pöytäkirja VaVP 36/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Perjantai 15.10.2021 klo 11.30—12.00

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk jäsen Anders Adlercreutz jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Katja Hänninen vas jäsen Vilhelm Junnila ps jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Markku Eestilä kok varajäsen Eeva-Johanna Eloranta sd varajäsen Mari Holopainen vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Petri Honkonen kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Inka Hopsu vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Anne Kalmari kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Toimi Kankaanniemi ps varajäsen Merja Kyllönen vas varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Janne Sankelo kok varajäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Ilkka Lahti  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Muutokset valiokunnan ja jaostojen kokoonpanoissa

Merkittiin, että täysistunto on 12.10.2021 valinnut ed. Veronica Rehn-Kiven valtiovarainvaliokuntaan varajäseneksi. 

Päätettiin valita: 

- Sivistys- ja tiedejaostoon ed. Strandin tilalle jäseneksi ed. Adlercreutz 

- Liikennejaostoon ed. Strandin tilalle jäseneksi ed. Rehn-Kivi 

- Kunta- ja terveysjaostoon ed. Strandin tilalle lisäjäseneksi ed. Rehn-Kivi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 99/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 29/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 30/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-398300
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
A 4

Esiteltiin mietintöluonnos. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.10.2021 klo 12.00 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mari 
Nuutila